PROGRAM PRIORITETA ZA ODRŽAVANJE I POBOLJŠANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE MJESNOG ODBORA “OSIJEK LIJEVA OBALA” ZA 2018.
Red. broj ODRŽAVANJE NOGOSTUPA PLANIRANO IZVRŠENO 01.01. – 31.08. 2018.
1. Tvrđavica 2 do 2k, sanacija i popravak 0,00
2. Popravak nogostupa po ukazanoj potrebi 0,00
UKUPNO: 20.800,00 0,00
Red. broj JAVNA RASVJETA PLANIRANO IZVRŠENO 01.01. – 31.08. 2018.
1. Tvrđavica kbr. 83 – 87 286,69
2. Odvojak od Biljske ceste do Nove ulice 91.790,23
3. Šetnica u Podravlju od željezničkog mosta do spusta za čamce 0,00
4. Zamjena drvenih stupova JR sa metalnim stupovima 0,00
5. Nova-lux, nadzor 750,00
UKUPNO: 90.000,00 92.826,92
Red. broj NERAZVRSTANE CESTE/CESTOVNI PRILAZI PLANIRANO IZVRŠENO 01.01. – 31.08. 2018.
1. Tvrđavica kbr. 2 – 2k 0,00
2. Tvrđavica kbr. 111 – 121 0,00
3. Tvrđavica kbr. 205 – 219a 0,00
4. Dravska obala, rekonstrukcinja cesta 0,00
5. Tvrđavica kbr. 45a – 45e 0,00
UKUPNO: 120.000,00 0,00
Red. broj DJEČJA IGRALIŠTA PLANIRANO IZVRŠENO 01.01. – 31.08. 2018.
1. Uređenje kanala uz nerazvrstane ceste 0,00
UKUPNO: 10.000,00 0,00
Red. broj URBANA OPREMA PLANIRANO IZVRŠENO 01.01. – 31.08. 2018.
1. Postavljanje parkovnih klupa po ukazanoj potrebi 0,00
2. Postavljanje posuda za smeće, po ukazanoj potrebi 0,00
UKUPNO: 10.000,00 0,00
Red. broj ODRŽAVANJE OTVORENIH KANALA ZA ODVODNJU PLANIRANO IZVRŠENO 01.01. – 31.08. 2018.
1. Uređenje kanala uz nerazvrstane ceste 0,00
UKUPNO: 20.000,00 0,00
Red. broj ZELENE POVRŠINE PLANIRANO IZVRŠENO 01.01. – 31.08. 2018.
1. Uvrštavanje u redovan program košnje ulicu Tvrđavica 2a – 2k i Tvrđavica 45a – 45e, iza trgovine, Grmić – Podravlje) 0,00
2. Uređenje zelene površine uz željezničku prugu na Biljskoj cesti, ulaz u Podravlje 0,00
3. Dravska obala, uređenje zelene površine 0,00
4. Uređenje lijeve obale Drave od pješačkog mosta do željezničkog mosta 0,00
5. Tvrđavica 21, sadnja stabala 0,00
6. Sadnja stabala prema ukazanoj potrebi 0,00
UKUPNO: 50.000,00 0,00
SVEUKUPNO: 320.800,00 92.826,92