Lijeva obala

PROGRAM PRIORITETA ZA ODRŽAVANJE I POBOLJŠANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE MJESNOG ODBORA “OSIJEK LIJEVA OBALA” ZA 2018.
Red. broj ODRŽAVANJE NOGOSTUPA PLANIRANO IZVRŠENO 01.01. – 31.12. 2018.
1. Tvrđavica 2 do 2k, sanacija i popravak 0,00
2. Popravak nogostupa po ukazanoj potrebi 0,00
UKUPNO: 0,00 0,00
Red. broj JAVNA RASVJETA PLANIRANO IZVRŠENO 01.01. – 31.12. 2018.
1. Tvrđavica kbr. 83 – 87 286,69
2. Odvojak od Biljske ceste do Nove ulice 95.977,73
3. Šetnica u Podravlju od željezničkog mosta do spusta za čamce 0,00
4. Zamjena drvenih stupova JR sa metalnim stupovima 0,00
UKUPNO: 96.300,00 96.264,42
Red. broj NERAZVRSTANE CESTE/CESTOVNI PRILAZI PLANIRANO IZVRŠENO 01.01. – 31.12. 2018.
1. Tvrđavica kbr. 2 – 2k 140.730,64
2. Tvrđavica kbr. 111 – 121 0,00
3. Tvrđavica kbr. 205 – 219a 0,00
4. Dravska obala, rekonstrukcinja cesta 13.767,92
5. Tvrđavica kbr. 45a – 45e 0,00
UKUPNO: 154.500,00 164.342,31
Red. broj DJEČJA IGRALIŠTA PLANIRANO IZVRŠENO 01.01. – 31.12. 2018.
1. Uređenje i dopuna sadržaja na dječjim igralištima, po ukazanoj potrebi 0,00
UKUPNO: 10.000,00 9.843,75
Red. broj URBANA OPREMA PLANIRANO IZVRŠENO 01.01. – 31.12. 2018.
1. Postavljanje parkovnih klupa po ukazanoj potrebi 0,00
2. Postavljanje posuda za smeće, po ukazanoj potrebi 0,00
UKUPNO: 10.000,00 0,00
Red. broj ZELENE POVRŠINE PLANIRANO IZVRŠENO 01.01. – 31.12. 2018.
1. Uvrštavanje u redovan program košnje ulicu Tvrđavica 2a – 2k i Tvrđavica 45a – 45e, iza trgovine, Grmić – Podravlje) 10.000,00
2. Uređenje zelene površine uz željezničku prugu na Biljskoj cesti, ulaz u Podravlje 24.600,00
3. Dravska obala, uređenje zelene površine 10.000,00
4. Uređenje lijeve obale Drave od pješačkog mosta do željezničkog mosta 1.362,50
5. Tvrđavica 21, sadnja stabala 681,25
6. Sadnja stabala prema ukazanoj potrebi 3.254,40
UKUPNO: 50.000,00 49.898,15
SVEUKUPNO: 320.800,00 320.348,63
%d blogeri kao ovaj: