PROGRAM PRIORITETA ZA ODRŽAVANJE I POBOLJŠANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE MJESNOG ODBORA KLISA ZA 2018.
Red. broj ODRŽAVANJE NOGOSTUPA PLANIRANO IZVRŠENO 01.01. – 30.11. 2018.
1. Groblje Klisa 0,00
UKUPNO: 10.000,00 0,00
Red. broj JAVNA RASVJETA PLANIRANO IZVRŠENO 01.01. – 30.11. 2018.
1. Vukovarska 3 (odvojak) 0,00
UKUPNO: 30.000,00 0,00
Red. broj PARKIRALIŠTA PLANIRANO IZVRŠENO 01.01. – 30.11. 2018.
1. Uređenje parkirališta ispred k.č.br. 122/1 i 122/10 0,00
UKUPNO: 102.000,00 0,00
Red. broj OSTALO PLANIRANO IZVRŠENO 01.01. – 30.11. 2018.
1. Uređenje zgrade MO Klisa 0,00
izmjena prozora i vrata 47.600,00 0,00
SVEUKUPNO: 189.600,00 0,00