Klisa

PROGRAM PRIORITETA ZA ODRŽAVANJE I POBOLJŠANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE MJESNOG ODBORA KLISA ZA 2018.
Red. broj ODRŽAVANJE NOGOSTUPA PLANIRANO IZVRŠENO 01.01. – 31.12. 2018.
1. Groblje Klisa 0,00
UKUPNO: 71.000,00 49.996,79
Red. broj JAVNA RASVJETA PLANIRANO IZVRŠENO 01.01. – 31.12. 2018.
1. Vukovarska 3 (odvojak) 0,00
UKUPNO: 15.000,00 15.000,00
Red. broj PARKIRALIŠTA PLANIRANO IZVRŠENO 01.01. – 31.12. 2018.
1. Uređenje parkirališta ispred k.č.br. 122/1 i 122/10 0,00
UKUPNO: 50.000,00 49.875,00
Red. broj OSTALO PLANIRANO IZVRŠENO 01.01. – 31.12. 2018.
1. Uređenje zgrade MO Klisa 0,00
izmjena prozora i vrata 53.600,00 53.300,00
SVEUKUPNO: 189.600,00 168.171,79