PROGRAM PRIORITETA ZA ODRŽAVANJE I POBOLJŠANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE MJESNOG ODBORA JOSIPOVAC ZA 2018.
Red. broj ODRŽAVANJE NOGOSTUPA PLANIRANO IZVRŠENO 01.01. – 31.08. 2018.
1. Osječka ulica od broja 94 A do mosta Poganovačko-Kravičkog kanala 39.984,34
2. Ulica Josipa Kozarca od raskrižja sa Dalmatinskom ulicom do raskrižja sa Ulicom Eugena Kumičića
3. Bizovačka ulica od broja 2
UKUPNO: 332.600,00 39.984,34
Red. broj JAVNA RASVJETA PLANIRANO IZVRŠENO 01.01. – 31.08. 2018.
1. Ulica Kralja Petra Svačića
2. Ulica Braće Radića od broja 1 do raskrižja sa Školskom ulicom
3. Crkva sv. Josipa 5.561,25
UKUPNO: 90.000,00 5.561,25
Red. broj URBANA OPREMA PLANIRANO IZVRŠENO 01.01. – 31.08. 2018.
1. Postavljanje drvenih garnitura
UKUPNO: 6.200,00 6.187,50
SVEUKUPNO: 428.800,00 51.733,09