PROGRAM PRIORITETA ZA ODRŽAVANJE I POBOLJŠANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE MJESNOG ODBORA CVJETNO ZA 2018.
Red. broj ODRŽAVANJE NOGOSTUPA PLANIRANO IZVRŠENO 01.01. – 30.11. 2018.
1. Naselje Briješće, Duga ulica, neparna strana – nastavak 0,00
2. Vrtna ulica 0,00
UKUPNO: 264.800,00 112.189,13
Red. broj URBANA OPREMA PLANIRANO IZVRŠENO 01.01. – 30.11. 2018.
1. Autobusna nadstrešnica u Dugoj ulici ispred broja 76 21.875,00
2. Postavljanje zapreka za sprečavanje parkiranja na nogostup prema Područnoj školi Briješće u Dugoj  ulici (kčbr. 2521/10) 0,00
UKUPNO: 42.000,00 21.875,00
Red. broj OSTALO PLANIRANO IZVRŠENO 01.01. – 30.11. 2018.
1. Postavljanje keramičkih pločica ili druge vrste podnih obloga u velikoj dvorani i hodniku u objektu MO Cvjetno, Vijenac lipa 36 0,00
UKUPNO: 50.000,00 0,00
SVEUKUPNO: 356.800,00 134.064,13