PROGRAM PRIORITETA ZA ODRŽAVANJE I POBOLJŠANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE MJESNOG ODBORA BRIJEST ZA 2018.
Red. broj ODRŽAVANJE NOGOSTUPA PLANIRANO IZVRŠENO 01.01. – 30.11. 2018.
1. Kaninska ulica
– nastavak od Tešanjske ulice prema sportskom centru
91.670,38
2. Usorska ulica od broja 2 do broja 19 34.400,38
3. Dobra ulica od broja 2 do broja 26 0,00
UKUPNO: 198.800,00 126.070,76
Red. broj NERAZVRSTANE CESTE/CESTOVNI PRILAZI PLANIRANO IZVRŠENO 01.01. – 30.11. 2018.
1. Popravak ulegnuća:
– na raskrižju ceste Sprečanska-Usorska
– na raskrižju ceste Tešanjska-Usorska
0,00
2. Dobra ulica 100.019,45
UKUPNO: 80.000,00 100.019,45
Red. broj URBANA OPREMA PLANIRANO IZVRŠENO 01.01. – 30.11. 2018.
1. Kaninska ulica – postavljanje 4 klupe za odmor 0,00
2. Postavljanje posuda za otpad, prema potrebi 0,00
UKUPNO: 15.000,00 5.625,00
Red. broj ZELENE POVRŠINE PLANIRANO IZVRŠENO 01.01. – 30.11. 2018.
1. Kaninska ulica – sadnja drveća 0,00
UKUPNO: 15.000,00 0,00
SVEUKUPNO: 308.800,00 231.715,21