Gornji grad

PROGRAM PRIORITETA ZA ODRŽAVANJE I POBOLJŠANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE GRADSKE ČETVRTI GORNJI GRAD ZA 2018.
Red. broj ODRŽAVANJE NOGOSTUPA PLANIRANO IZVRŠENO 01.01. – 31.12. 2018.
1. Zrinjevac, istočna strana 0,00
2. Ulica Grgura Čevapovića, nastavak sanacije 0,00
3. Plato ispred OŠ Vladimira Becića 0,00
4. Ulica Alojzija Stepinca, rekonstrukcija nogostupa, zapadna strana 0,00
5. Ilirska ulica, sjeverna strana 0,00
6. Naselje Gorana Zobundžije kbr. 1-4, nogostup na dječjem igralištu 0,00
7. Ulica Silvija Strahimira Kranjčevića, od Podgoračke ulice do Ulice svetog Leopolda Bogdana Mandića 0,00
8. Gornjodravska obala brojevi 91 – 91 a 0,00
9. Ulica Izidora Kršnjavog, kbr. 32-54, sjeverna strana 0,00
10. Ulica Huga Conrada von Hotzendorfa – zapadna strana 0,00
11. Našička ulica – sjeverna strana od Reisnerove ulice južno 0,00
12. Naselje A.G.Matoša – nastavak sanacije nogostupa i postavljanje novih rubnjaka 0,00
UKUPNO: 552.600,00 524.501,34
Red. broj JAVNA RASVJETA PLANIRANO IZVRŠENO 01.01. – 31.12. 2018.
1. Ulica Izidora Kršnjavog – projektiranje 0,00
2. Ulica Pavla Pejačevića – od A. Waldingera do Sv. Roka, pojačati rasvjetu 0,00
3. Održavanje po ukazanoj potrebi – dvorište škole A. Mihanovića 0,00
UKUPNO: 70.000,00 68.570,00
Red. broj DJEČJA IGRALIŠTA PLANIRANO IZVRŠENO 01.01. – 31.12. 2018.
1. Podgoračka ulica 0,00
2. Naselje Josipa Kozarca 0,00
3. Vrt Jagode Truhelke 0,00
4. ŠRC “Heroji Rosinjače”, Našički bajer 0,00
UKUPNO: 20.000,00 19.621,88
Red. broj URBANA OPREMA PLANIRANO IZVRŠENO 01.01. – 31.12. 2018.
1. Gornjodravska obala, zapadni dio, postavljanje sprava za “Street workout” 0,00
2. ŠRC “Heroji Rosinjače”, postavljanje sprava za “Street workout” 0,00
3. Naselje Gorana Zobundžije, dvije parkovne klupe, jedna posuda za smeće 0,00
4. Vijenac A. Cesarca, jedna parkovna klupa, jedna posuda za smeće 0,00
5. Naselje J. Kozarca, dvije parkovne klupe, dvije posude za smeće 0,00
6. Naselje Vladimira Nazora, park, dvije posude za smeće 0,00
7. Prolaz Josipa Leovića, posuda za smeće 0,00
8. Ulica Svete Ane, kod škole, jedna posuda za smeće 0,00
UKUPNO: 65.000,00 65.284,86
Red. broj ZELENE POVRŠINE PLANIRANO IZVRŠENO 01.01. – 31.12. 2018.
1. Naselje Vladimira Nazora 20, sjeverna strana – sadnja stabala 0,00
2. Dubrovačka ulica kbr. 62, sadnja stabala 0,00
3. Ulica Pavla Pejačevića, orezivanje i korekcija krošnji 0,00
4. Održavanje javnih zelenih površina 0,00
UKUPNO: 10.000,00 9.937,50
SVEUKUPNO: 717.600,00 687.915,58