PROGRAM PRIORITETA ZA ODRŽAVANJE I POBOLJŠANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE GRADSKE ČETVRTI DONJI GRAD ZA 2018.
Red. broj ODRŽAVANJE NOGOSTUPA PLANIRANO IZVRŠENO 01.01. – 30.11. 2018.
1. Vukovarska cesta 209a
–    od semafora prema ulazu u tvornicu Karolina d.o.o.
–   ispred ulaza u Tehničku školu i prirodoslovne gimnazije   Ruđera Boškovića
263.304,62
2. Ulica Zeleno polje – od broja 8 do 28 0,00
3. Ulica Jovana Gojkovića (sjeverna strana) 0,00
4. Gorička ulica (istočna strana) 0,00
UKUPNO: 290.000,00 263.304,62
Red. broj JAVNA RASVJETA PLANIRANO IZVRŠENO 01.01. – 30.11. 2018.
1. Donjodravska obala od broja 1 do 14 0,00
UKUPNO: 95.000,00 94.157,00
Red. broj PARKIRALIŠTA PLANIRANO IZVRŠENO 01.01. – 30.11. 2018.
1. Donjodravska obala od broja 1 do 14 0,00
2. Trg bana Josipa Jelačića 25  (iza Hypo banke)
– izrada projektne dokumentacije
0,00
UKUPNO: 50.000,00 0,00
Red. broj NERAZVRSTANE CESTE/CESTOVNI PRILAZI PLANIRANO IZVRŠENO 01.01. – 30.11. 2018.
1. Vinogradska ulica od broja 25 do 27 0,00
2. Trg Josipa Runjanina 0,00
UKUPNO: 93.000,00 0,00
Red. broj URBANA OPREMA PLANIRANO IZVRŠENO 01.01. – 30.11. 2018.
1. Trg Nikole Tesle – postavljanje nadstrešnice 0,00
2. Postavljanje  javnog sata/digitalni okretni na Trgu bana Josipa Jelačića (tržnici) 0,00
3. Postavljanje reklamnog panoa na križanju Krstove i Mostarske 0,00
4. Mostarska ulica (kod NTL trgovine) – 4 posude za selektivni otpad 0,00
5. Vukovarska cesta ispred ulaza u Tehničku školu i prirodoslovne gimnazije Ruđera Boškovića – 6 klupa i 2 posude za otpad 0,00
6. Medicinska škola – 2 posude za otpad 0,00
UKUPNO: 179.600,00 6.215,00
Red. broj ZELENE POVRŠINE PLANIRANO IZVRŠENO 01.01. – 30.11. 2018.
1. OŠ Ljudevita Gaja
izrada Idejnog rješenja uređenja okoliša i igrališta škole
0,00
UKUPNO: 10.000,00 10.000,00
SVEUKUPNO: 717.600,00 373.676,62