Višnjevac

PROGRAM PRIORITETA ZA ODRŽAVANJE I POBOLJŠANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE MJESNOG ODBORA VIŠNJEVAC ZA 2017.
Red. broj ODRŽAVANJE NOGOSTUPA PLANIRANO IZVRŠENO 01.01. – 31.10. 2017.
1. Ulica Petra Svačića 31904,34
2. Spoj Ulice Ivana Filipovića i Ulice Ivana Mažuranića 0,00
3. Spoj Ulice J.J. Strossmayera i Ulice Eugena Kumičića 0,00
4. Ulica Ante Starčevića od Ulice Stjepana Radića do groblja 2017,81
UKUPNO: 197.000,00 33.922,15
Red. broj JAVNA RASVJETA PLANIRANO IZVRŠENO 01.01. – 31.10. 2017.
1. Ulica Ivana Mažuranića 0,00
2. Ulica Marina Držića 0,00
3. Postavljanje prigodne rasvjete 0,00
UKUPNO: 159.000,00 28.475,00
Red. broj NERAZVRSTANE CESTE/CESTOVNI PRILAZI PLANIRANO IZVRŠENO 01.01. – 31.10. 2017.
1. Sanacija kolničke konstrukcije u Ulici Vladimira Nazora 0,00
2. Sanacija kolničke konstrukcije u Ulici Tina Ujevića 0,00
UKUPNO: 38.000,00 0,00
Red. broj SPORTSKA IGRALIŠTA PLANIRANO IZVRŠENO 01.01. – 31.10. 2017.
1. Nogometno igralište NK Višnjevac 0,00
UKUPNO: 20.000,00 0,00
Red. broj URBANA OPREMA PLANIRANO IZVRŠENO 01.01. – 31.10. 2017.
1. Postavljanje drvenih garnitura na Staroj Dravi 12.375,00
UKUPNO: 13.000,00 12.375,00
Red. broj ODRŽAVANJE OTVORENIH OBORINSKIH KANALA PLANIRANO IZVRŠENO 01.01. – 31.10. 2017.
1. Ulice Marina Držića – Augusta Šenoe 0,00
UKUPNO: 20.000,00 0,00
Red. broj ZELENE POVRŠINE PLANIRANO IZVRŠENO 01.01. – 31.10. 2017.
1. Cvjetne gredice u Ulici bana Josipa Jelačića 0,00
UKUPNO: 10.000,00 0,00
SVEUKUPNO: 457.000,00 74.772,15