Tenja

PROGRAM PRIORITETA ZA ODRŽAVANJE I POBOLJŠANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE MJESNOG ODBORA TENJA ZA 2017.
Red. broj ODRŽAVANJE NOGOSTUPA PLANIRANO IZVRŠENO 01.01. – 31.10. 2017.
1. Ulica Branka Radičevića od Ulice svete Ane do Ulice Ante Kovačića 60.576,60
2. Ulica svete Ane od broja 13 do 23 0,00
UKUPNO: 80.000,00 60.576,60
Red. broj NERAZVRSTANE CESTE/CESTOVNI PRILAZI PLANIRANO IZVRŠENO 01.01. – 31.10. 2017.
1. Rekonstrukcija ceste u Zagrebačkoj ulici 209.677,49
2. Projektna dokumentacija za izgradnju ceste u dijelu Ulice Rudolfa Mađera od Osječke ulice do Ulice Jana Panonniusa
UKUPNO: 280.000,00 209.677,49
Red. broj OSTALO PLANIRANO IZVRŠENO 01.01. – 31.10. 2017.
1. Izrada idejnog projekta energetski neovisnog objekta novog vrtića u Drinskoj ulici
UKUPNO: 52.000,00 0,00
SVEUKUPNO: 412.000,00 270.254,09