Sarvaš

PROGRAM PRIORITETA ZA ODRŽAVANJE I POBOLJŠANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE MJESNOG ODBORA SARVAŠ ZA 2017.
Red. broj ODRŽAVANJE NOGOSTUPA PLANIRANO IZVRŠENO 01.01. – 31.10. 2017.
1. Dravska ulica
2. Kolodvorska ulica
UKUPNO: 64.000,00 0,00
Red. broj JAVNA RASVJETA PLANIRANO IZVRŠENO 01.01. – 31.10. 2017.
1. Prolaz Kolodvorska ulica – Ulica Ivana Mažuranića – 2 drvena stupa i 2 rasvjetna stupa
2. Dravska ulica – kod Lovačkog doma – 1 rasvjetno tijelo na postojeći stup
3. Dravska ulica broj 29 – 1 rasvjetno tijelo na postojeći stup
UKUPNO: 10.000,00 0,00
Red. broj NERAZVRSTANE CESTE/CESTOVNI PRILAZI PLANIRANO IZVRŠENO 01.01. – 31.10. 2017.
1. Stadionska ulica
2. Ulica Augustina Tina Ujevića
UKUPNO: 120.000,00 0,00
Red. broj SPORTSKA IGRALIŠTA PLANIRANO IZVRŠENO 01.01. – 31.10. 2017.
1. Ograda na rukometnom igralištu u Ulici Ljudevita Gaja
2. Dva reflektora na nogometnom igralištu u Osječkoj ulici
3. Dovod pitke vode na rukometnom igralištu u Ulici Ljudevita Gaja
UKUPNO: 50.000,00 0,00
Red. broj URBANA OPREMA PLANIRANO IZVRŠENO 01.01. – 31.10. 2017.
1. Stalak za bicikle ispred zgrade MO Sarvaš, Osječka ulica broj 64 3.750,00
2. Jarbol kod spomenika stradalnicima Domovinskog rata, Osječka ulica broj 64
3. Vanjska pepeljara ispred zgrade MO Sarvaš, Osječka ulica broj 64 3.857,11
UKUPNO: 28.000,00 7.607,11
Red. broj OSTALO PLANIRANO IZVRŠENO 01.01. – 31.10. 2017.
1. Zaštitna ograda uz nogostup – križanje Osječke ulice i Ulice Augustina Tina Ujevića
UKUPNO: 5.000,00 0,00
SVEUKUPNO: 277.000,00 7.607,11