Lijeva obala

PROGRAM PRIORITETA ZA ODRŽAVANJE I POBOLJŠANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE MJESNOG ODBORA “OSIJEK LIJEVA OBALA” ZA 2017.
Red. broj ODRŽAVANJE NOGOSTUPA PLANIRANO IZVRŠENO 01.01. – 31.10. 2017.
1. Tvrđavica od broja 162 – kod igrališta prema nasipu
2. Ulica grmić
3. Ulica princa Eugena Savojskog – parna strana, nastavak nogostupa
UKUPNO: 100.000,00 0,00
Red. broj JAVNA RASVJETA PLANIRANO IZVRŠENO 01.01. – 31.10. 2017.
1. Odvojak Biljske ceste do Nove ulice, postavljanje stupova JR
2. Tvrđavica, brojevi 73 – 77 (trafostanica)
3. Tvrđavica, brojevi 130 – 132, odvojak lijevo
4. Zamjena drvenih stupova JR s metalnim stupovima
UKUPNO: 100.000,00 0,00
Red. broj URBANA OPREMA PLANIRANO IZVRŠENO 01.01. – 15.08. 2017.
1. Postavljanje info panoa ispred Mjesnog odbora, Princa Eugena Savojskog 38 6.625,00
2. Postavljanje info panoa u Tvrđavici (kod trgovine NTL-a) 6.625,00
UKUPNO: 15.000,00 13.250,00
Red. broj ODRŽAVANJE OTVORENIH KANALA ZA ODVODNJU PLANIRANO IZVRŠENO 01.01. – 31.10. 2017.
1. Uređenje kanala uz nerazvrstane ceste
UKUPNO: 26.000,00 0,00
SVEUKUPNO: 241.000,00 13.250,00