Klisa

PROGRAM PRIORITETA ZA ODRŽAVANJE I POBOLJŠANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE MJESNOG ODBORA KLISA ZA 2017.
Red. broj ODRŽAVANJE NOGOSTUPA PLANIRANO IZVRŠENO 01.01. – 31.12. 2017.
1. Vukovaska ulica   – od broja 2 do broja 12   – od Dalmatinske ulice do broja 5
UKUPNO: 142.000,00 141.861,62
SVEUKUPNO: 142.000,00 141.861,62