Josipovac

PROGRAM PRIORITETA ZA ODRŽAVANJE I POBOLJŠANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE MJESNOG ODBORA JOSIPOVAC ZA 2017.
Red. broj JAVNA RASVJETA PLANIRANO IZVRŠENO 01.01. – 31.10. 2017.
1. Ulica kneza Branimira
2. Ulica kralja Krešimira
UKUPNO: 147.000,00 0,00
Red. broj PARKIRALIŠTA PLANIRANO IZVRŠENO 01.01. – 31.10. 2017.
1. Osječka ulica ispred groblja Josipovac 163.991,82
UKUPNO: 165.000,00 163.991,82
Red. broj OSTALO PLANIRANO IZVRŠENO 01.01. – 31.10. 2017.
1. Otvorena Internet mreža – Hrvatski dom, Osječka 66 10.542,50
UKUPNO: 10.000,00 10.542,50
SVEUKUPNO: 322.000,00 174.534,32