Cvjetno

PROGRAM PRIORITETA ZA ODRŽAVANJE I POBOLJŠANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE MJESNOG ODBORA CVJETNO ZA 2017.
Red. broj ODRŽAVANJE NOGOSTUPA PLANIRANO IZVRŠENO 01.01. – 31.10. 2017.
1. Naselje Briješće, Duga ulica, neparna strana
UKUPNO: 200.000,00 0,00
Red. broj URBANA OPREMA PLANIRANO IZVRŠENO 01.01. – 31.10. 2017.
1. Autobusna nadstrešnica u Dugoj ulici (kod Kapelice)
2. Oglasna ploča u Ulici jela 6.625,00
UKUPNO: 55.000,00 6.625,00
Red. broj OSTALO PLANIRANO IZVRŠENO 01.01. – 31.10. 2017.
1. Izrada projektne dokumentacije za proširenje dječjeg vrtića
UKUPNO: 13.000,00 0,00
SVEUKUPNO: 268.000,00 6.625,00