Brijest

PROGRAM PRIORITETA ZA ODRŽAVANJE I POBOLJŠANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE MJESNOG ODBORA BRIJEST ZA 2017.
Red. broj ODRŽAVANJE NOGOSTUPA PLANIRANO IZVRŠENO 01.01. – 31.10. 2017.
1. Kaninska ulica
UKUPNO: 232.000,00 0,00
SVEUKUPNO: 232.000,00 0,00