Retfala

PROGRAM PRIORITETA ZA ODRŽAVANJE I POBOLJŠANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE GRADSKE ČETVRTI RETFALA ZA 2017.
Red. broj ODRŽAVANJE NOGOSTUPA PLANIRANO IZVRŠENO 01.01. – 31.10. 2017.
1. Vijenac Petrove gore 216.288,19
2. Učka ulica, ulaz u naselje Vijenac Dinare 0,00
3. Ulica Šandora Petöfija, od broja 104 do Mađarskog groblja, sjeverna stana, nove kocke – 150 m 0,00
4. Plješevička ulica od Šokačke do Bjelolasičke ulice, južna strana i od broja 35a do 30, sjeverna strana 0,00
5. Žumberačka ulica, od dječjeg vrtića do Bjelolasičke ulice 0,00
6. Kapelska ulica od Kolodvorske do Diljske ulice, sjeverna strana 0,00
UKUPNO: 418.000,00 216.288,19
Red. broj JAVNA RASVJETA PLANIRANO IZVRŠENO 01.01. – 31.10. 2017.
1. Postavljanje dva rasvjetna tijela – stupa u Palićkoj ulici
2. Postavljanje rasvjetnih tijela na Vijencu Dinare 3 i 4
UKUPNO: 30.000,00 0,00
Red. broj SPORTSKA IGRALIŠTA PLANIRANO IZVRŠENO 01.01. – 31.10. 2017.
1. Preinaka odbojkaškog u nogotenisko igralište
2. Postavljanje podloge za sprave na otvorenom
UKUPNO: 80.000,00 0,00
Red. broj OSTALO PLANIRANO IZVRŠENO 01.01. – 31.10. 2017.
1. Česma za pitku vodu na Trgu hrvatskih branitelja
UKUPNO: 10.000,00 0,00
SVEUKUPNO: 538.000,00 216.288,19