Retfala

PROGRAM PRIORITETA ZA ODRŽAVANJE I POBOLJŠANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE GRADSKE ČETVRTI RETFALA ZA 2017.
Red. broj ODRŽAVANJE NOGOSTUPA PLANIRANO IZVRŠENO 01.01. – 31.12. 2017.
1. Vijenac Petrove gore 216.288,19
2. Učka ulica, zapadni nogostup od Sljemenske ulice do ulaza u naselje Vijenac Dinare 52.445,64
3. Ulica Šandora Petöfija, od broja 104 do Mađarskog groblja, sjever 96.352,94
4. Kapelska ulica od Kolodvorske do Diljske ulice, sjeverna strana 133.856,98
5. Postavljanje podloge za sprave na otvorenome 9.066,17
UKUPNO: 508.000,00 508.009,92
Red. broj JAVNA RASVJETA PLANIRANO IZVRŠENO 01.01. – 31.12. 2017.
1. Postavljanje rasvjetnih tijela na Vijencu Dinare 3 i 4
UKUPNO: 30.000,00 29.011,25
SVEUKUPNO: 538.000,00 537.021,17