Novi grad

PROGRAM PRIORITETA ZA ODRŽAVANJE I POBOLJŠANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE GRADSKE ČETVRTI NOVI GRAD ZA 2017.
Red. broj ODRŽAVANJE NOGOSTUPA PLANIRANO IZVRŠENO 01.01. – 31.12. 2017.
1. Sjenjak ispred broja 58 do broja 60 29.495,56
2. Sjenjak broj 6, sjeverna strana prema broju 12 65.495,44
3. Daruvarska ulica između broja 11 i broja 13 (prolaz iz Uskih njiva – Lipičke ulice prema Ulici kralja Petra Svačića i Kauflandu) 141.921,03
4. Sjenjak od broja 46 do broja 56 85.100,14
5. Plato za igrala – Uske njive 9.066,17
UKUPNO: 330.400,00 331.078,34
Red. broj JAVNA RASVJETA PLANIRANO IZVRŠENO 01.01. – 31.12. 2017.
1. Požeška ulica
2. Orahovička ulica od Belomanastirske do Pleterničke ulice, Belomanastirska ulica od Orahovičke do Novogradiške ulice
3. Sjenjak broj 41 – tri nova rasvjetna tijela
UKUPNO: 20.000,00 20.000,00
Red. broj DJEČJA IGRALIŠTA PLANIRANO IZVRŠENO 01.01. – 31.12. 2017.
1. Sjenjak između brojeva 28-32
UKUPNO: 24.500,00 24.386,25
Red. broj SPORTSKA IGRALIŠTA PLANIRANO IZVRŠENO 01.01. – 31.12. 2017.
1. Sjenjak broj 58, istočna strana – košarkaško igralište – asfaltiranje
UKUPNO: 66.000,00 65.354,91
Red. broj URBANA OPREMA PLANIRANO IZVRŠENO 01.01. – 31.12. 2017.
1. Postavljanje klupa – Sjenjak 50, 97 i 131    – zamijeniti tri klupe 4.500,00
2. Dječje igralište u Lipičkoj ulici – postavljanje fitness sprava 30.000,00
3. Vatrogasna ulica (pored boćališta) – postaviti oglasnu ploču 6.625,00
4. Postavljanje zapreka za zaštitu zelenih površina Ulica Martina Divalta 130 750,00
UKUPNO: 42.100,00 41.875,00
Red. broj ZELENE POVRŠINE PLANIRANO IZVRŠENO 01.01. – 31.12. 2017.
1. Sjenjak broj 57 – na dječjem igralištu posaditi živicu (živu ogradu)
2. Sadnja drveća – Dječje igralište u Lipičkoj ulici – dva drveta – Frankopanska ulica od Ulice kralja Petra Svačića do Ulice Josipa Huttlera
UKUPNO: 4.000,00 3.753,44
Red. broj OSTALO PLANIRANO IZVRŠENO 01.01. – 31.12. 2017.
1. Gradska četvrt Novi grad, Kralja Petra Svačića broj 36 – sanacija sustava grijanja
UKUPNO: 15.000,00 15.000,00
SVEUKUPNO: 502.000,00 501.447,94