Jug 2

PROGRAM PRIORITETA ZA ODRŽAVANJE I POBOLJŠANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE GRADSKE ČETVRTI JUG II ZA 2017.
Red. broj ODRŽAVANJE NOGOSTUPA PLANIRANO IZVRŠENO 01.01. – 31.12. 2017.
1. Viška ulica – neparna strana sjeverni nogostup od broja 47 do Srijemske ulice 222.091,50
2. Creska ulica 266.640,77
3. Paška ulica od Srijemske ulice do broja 35 49.267,73
UKUPNO: 538.000,00 538.000,00
SVEUKUPNO: 538.000,00 538.000,00