Gornji grad

PROGRAM PRIORITETA ZA ODRŽAVANJE I POBOLJŠANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE GRADSKE ČETVRTI GORNJI GRAD ZA 2017.
Red. broj ODRŽAVANJE NOGOSTUPA PLANIRANO IZVRŠENO 01.01. – 31.12. 2017.
1. Ulica Andrije Hebranga od Ulice svetog Roka do Ulice Antuna Kanižlića, južna strana 235.594,93
2. Dubrovačka ulica, od ulaza u Naselje Gorana Zobunždije do Ulice Pavla Pejačevića – zapadna strana 74.091,13
3. Ulica Grgura Čevapovića, južni nogostup od broja 15 do broja 27 56.783,81
4. Ulica Ante Paradžika – istočna strana, nastavak 65.627,30
5. Ulica Josipa Andrića – zapadna strana od Ulice Adama Reisnera do Ulice Grgura Čevapovića 46.583,84
6. Plato ispred OŠ Vladimira Becića, postavljanje novog sloja asfalta 40.818,04
UKUPNO: 519.500,00 519.499,05
Red. broj OSTALO PLANIRANO IZVRŠENO 01.01. – 31.12. 2017.
1. Vijenac Jakova Gotovca, pješački prijelaz kod DV Vedri dani, postavljanje treptećeg svjetla
UKUPNO: 18.500,00 18.500,00
SVEUKUPNO: 538.000,00 537.999,05