Gornji grad

PROGRAM PRIORITETA ZA ODRŽAVANJE I POBOLJŠANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE GRADSKE ČETVRTI GORNJI GRAD ZA 2017.
Red. broj ODRŽAVANJE NOGOSTUPA PLANIRANO IZVRŠENO 01.01. – 31.10. 2017.
1. Ulica Andrije Hebranga od Ulice svetog Roka do Ulice Antuna Kanižlića, južna strana 235.594,93
2. Dubrovačka ulica, od ulaza u Naselje Gorana Zobunždije do Ulice Pavla Pejačevića – zapadna strana 74.091,13
3. Podravska ulica – sanacija i uređenje stepeništa, spoj s Ulicom J.J. Strossmayera 0,00
4. Ulica Grgura Čevapovića 25 0,00
5. Zrinjevac, istočna stana broj 9 0,00
6. Ulica Ante Paradžika – istočna strana, nastavak 0,00
7. Ulica Josipa Andrića – istočna strana 0,00
8. Ulica Silvija Strahimira Kranjčevića, od Podgoračke ulice do Ulice svetog Leopolda Bogdana Mandića 0,00
9. Gornjodravska obala brojevi 91 – 91 a 0,00
10. Naselje Antuna Gustava Matoša – nastavak sanacije nogostupa i postavljanje novih rubnjaka 0,00
11. Plato ispred OŠ Vladimira Becića, postavljanje novog sloja asfalta 0,00
UKUPNO: 521.000,00 309.686,06
Red. broj OSTALO PLANIRANO IZVRŠENO 01.01. – 31.10. 2017.
1. Vijenac Jakova Gotovca, pješački prijelaz kod DV Vedri dani, postavljanje treptećeg svjetla
UKUPNO: 17.000,00 18500,00
SVEUKUPNO: 538.000,00 328.186,06