Donji grad

PROGRAM PRIORITETA ZA ODRŽAVANJE I POBOLJŠANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE GRADSKE ČETVRTI DONJI GRAD ZA 2017.
Red. broj ODRŽAVANJE NOGOSTUPA PLANIRANO IZVRŠENO 01.01. – 31.10. 2017.
1. Ulica Olimpije (južna strana) 150.310,95
2. Vijenac Murse 2 (oko zgrade) 0,00
3. Ulica svetog Petka – od Ulice Matije Gupca do Crkvene ulice (istočna strana) 0,00
4. Banova ulica – od Ulice Matije Gupca do Krstove Ulice 0,00
5. Vukovarska cesta – od Ulice Marijana Lanosovića do INE (južna strana) 0,00
6. Ulica Jovana Gojkovića 0,00
7. Sarajevska ulica – od Ulice Matije Gupca do Krstove ulice 0,00
UKUPNO: 350.000,00 150.310,95
Red. broj JAVNA RASVJETA PLANIRANO IZVRŠENO 01.01. – 31.10. 2017.
1. Donjodravska obala od broja 1 do 14
UKUPNO: 35.000,00 0,00
Red. broj PARKIRALIŠTA PLANIRANO IZVRŠENO 01.01. – 31.10. 2017.
1. Donjodravska obala od broja 1 do 14
2. Krstova ulica 97a (ulazak u Mostarsku ulicu) – uzduž trgovine NTL i na placu između trgovine NTL i Mostarske ulice broj 1a
3. Trg bana Josipa Jelačića 25 (iza Hypo banke)
UKUPNO: 50.000,00 0,00
Red. broj NERAZVRSTANE CESTE/CESTOVNI PRILAZI PLANIRANO IZVRŠENO 01.01. – 31.10. 2017.
1. Donjodravska obala od broja 1 do 14
2. Vinogradska ulica od broja 25 do 27
UKUPNO: 68.000,00 0,00
Red. broj URBANA OPREMA PLANIRANO IZVRŠENO 01.01. – 31.10. 2017.
1. Trg Nikole Tesle – postavljanje metalnog jarbola, nadstrešnice i 1 fitness sprave 5.315,63
2. Postavljanje oglasnog panoa ispred zgrade GČ Donji grad, Trg bana Josipa Jelačića 25 6.625,00
UKUPNO: 35.000,00 11.940,63
SVEUKUPNO: 538.000,00 162.251,58