Klisa

PROGRAM PRIORITETA ZA ODRŽAVANJE I POBOLJŠANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE MJESNOG ODBORA KLISA ZA 2016.
Red. broj ODRŽAVANJE NOGOSTUPA PLANIRANO IZVRŠENO 01.01.-31.12.2016.
1. Vukovarska ulica – od broja 40 do broja 28
UKUPNO: 44.000,00 44.208,35
Red. broj NERAZVRSTANE CESTE/CESTOVNI PRILAZI PLANIRANO IZVRŠENO 01.01.-31.12.2016.
1. Vukovarska ulica 3a – (odvojak) cesta oko 100 m    
2. Vukovarska ulica 33, 33a – kolni prilazi
UKUPNO: 100.000,00 99.765,12
SVEUKUPNO: 144.000,00 143.973,47