Josipovac

PROGRAM PRIORITETA ZA ODRŽAVANJE I POBOLJŠANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE MJESNOG ODBORA JOSIPOVAC ZA 2016.
Red. broj ODRŽAVANJE NOGOSTUPA PLANIRANO IZVRŠENO 01.01.-31.12.2016.
1. Osječka ulica – od groblja Josipovac do cestovnog mosta u Osječkoj ulici
UKUPNO: 324.000,00 321.399,80
SVEUKUPNO: 324.000,00 321.399,80