Cvjetno

PROGRAM PRIORITETA ZA ODRŽAVANJE I POBOLJŠANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE MJESNOG ODBORA CVJETNO ZA 2016.
Red. broj NERAZVRSTANE CESTE/CESTOVNI PRILAZI PLANIRANO IZVRŠENO 01.01.-31.12.2016.
1. Briješće, Kratka ulica
UKUPNO: 190.000,00 188.267,27
Red. broj JAVNA RASVJETA PLANIRANO IZVRŠENO 01.01.-31.12.2016.
1. Popravak javne rasvjete na području Mjesnog odbora
UKUPNO: 80.000,00 71.637,50
SVEUKUPNO: 270.000,00 259.904,77