Retfala

PROGRAM PRIORITETA ZA ODRŽAVANJE I POBOLJŠANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE GRADSKE ČETVRTI RETFALA ZA 2016.
Red. broj ODRŽAVANJE NOGOSTUPA PLANIRANO IZVRŠENO 01.01.-31.12.2016.
1. Marjanska ulica od Vlašićke ulice istočna strana
2. Kapelska ulica od Risnjačke ulice do podvožnjaka prema Višnjevcu i od Kolodvorske do Diljske ulice – sjeverna strana
3. Dalamatinska ulica – zapadna strana
4. Ulica Šandora Petofija od broja 104 do Mađarskog groblja – sjeverna strana, nove kocke (150m)
5. Plješevička ulica od Šokačke do Bjelolasičke ulice – južna strana i od broja 35a do broja 39 – sjeverna strana
6. Žumberačka ulica od dječjeg vrtića do Bjelolasičke uluce
7. Kozjačka ulica od Čvrsničke do Kordunske ulice – južna strana (200m) i od Kolodvorske do Diljske ulice – sjeverna strana (200m)
8. Pješačka staza od Snježničke ulice do Vijenca Petrove gore
9. Paklenička ulica – zapadna strana
10. Uređenje ceste uz zapadnu stranu strelišta Pampas
UKUPNO: 411.000,00 410.828,37
Red. broj JAVNA RASVJETA PLANIRANO IZVRŠENO 01.01.-31.12.2016.
1. Trg hrvatskih branitelja – rasvjeta spomenika
2. Igralište OŠ Retfala
3. Diljska ulica
4. Fruškogorska ulica
UKUPNO: 48.000,00 47.562,50
Red. broj URBANA OPREMA PLANIRANO IZVRŠENO 01.01.-31.12.2016.
1. Postavljanje držača za bicikle, 1 kom
2. Fitness sprave na dječjim igralištima
UKUPNO: 81.000,00 80.806,88
     
SVEUKUPNO: 540.000,00 539.197,75