Novi grad

PROGRAM PRIORITETA ZA ODRŽAVANJE I POBOLJŠANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE GRADSKE ČETVRTI NOVI GRAD ZA 2016.
Red. broj ODRŽAVANJE NOGOSTUPA PLANIRANO IZVRŠENO 01.01. – 31.12.2016.
1. Sjenjak ispred broja 58 do broja 60
2. Sjenjak broj 6, sjeverna strana prema broju 12
3. Ulica Woodrowa Wilsona od broja 67 do broja 75
4. Daruvarska ulica između broja 11 i broja 13 (prolaz iz Uskih njiva – Lipičke ulice prema Ulici kralja Petra Svačića i Kauflandu)
5. Sjenjak od broja 46 do broja 56
6. Sjenjak broj 44, jugozapadna strana
7. Sjenjak broj 115 i 117, zapadna strana
8. Sjenjak broj 54, sjeveroistočna strana (dužine cca 30m)
9. Brodska ulica broj 32, sjeverna strana (prolaz u Sarvašku ulicu)
10. Brodska ulica broj 3
11. Sjenjak između ulaza broj 85 i 87
UKUPNO: 305.000,00 196.333,76
Red. broj JAVNA RASVJETA PLANIRANO IZVRŠENO 01.01. – 31.12.2016.
1. Orahovička ulica od Belomanastirske do Pleterničke ulice, Belomanastirska ulica od Orahovičke do Novogradiške ulice
2. Sjenjak broj 41 – tri nova rasvjetna tijela
3. Prolaz od Brodske ulice do Sarvaške ulice – tri nova rasvjetna tijela
UKUPNO: 20.000,00 18.840,00
Red. broj PARKIRALIŠTA PLANIRANO IZVRŠENO 01.01. – 31.12.2016.
1. Sjenjak broj 111 – popravak parkirališta
2. Vatrogasna ulica (kod boćališta)
UKUPNO: 60.000,00 58.641,80
     
Red. broj NERAZVRSTANE CESTE/CESTOVNI PRILAZI PLANIRANO IZVRŠENO 01.01. – 31.12.2016.
1. Južni dio Stadionskog naselja – istočna strana, nasipavanje kamena
UKUPNO: 50.000,00 160.020,38
     
Red. broj DJEČJA IGRALIŠTA PLANIRANO IZVRŠENO 01.01. – 31.12.2016.
1. Dječje igralište Ivana Gorana Kovačića (kod starog studentskog doma) – postaviti jedno grlo – postaviti ispod sprava gumenu podlogu i – postaviti jednu klackalicu
UKUPNO: 30.000,00 29.721,98
     
Red. broj URBANA OPREMA PLANIRANO IZVRŠENO 01.01. – 31.12.2016.
1. Postavljanje klupa
– Sjenjak broj 13 (južna strana) – 1 klupu
– Sjenjak broj 44 (južna strana) – 1 klupu
– Sjenjak između broja 125 i broja 127 (južna strana) 1 klupu
– Sjenjak broj 10 – 1 klupu
– Dječje igralište I.G. Kovačića ( kod starog studentskog doma) zamijeniti 2 klupe
– Sjenjak broj 137 (istočna stana) – 1 klupu
2. Postavljanje posuda za otpad
– Ulica M. Divalta broj 28 i 44
– Sjenjak broj 57 – na dječjem igralištu postaviti 2 posude za otpad
3. Postavljanje željeznih zapreka
– Sjenjak broj 137 (istočna stana)
UKUPNO: 10.000,00 9.750,00
Red. broj ZELENE POVRŠINE PLANIRANO IZVRŠENO 01.01. – 31.12.2016.
1. Sjenjak broj 57 – na dječjem igralištu posaditi živicu (živu ogradu)
2. Sadnja drveća
– Sjenjak broj 57
– Sjenjak broj 137 (istočna strana) – 1 drvo
– Dječje igralište u Lipičkoj ulici – 2 drveta
UKUPNO: 4.000,00 3.995,00
Red. broj OSTALO PLANIRANO IZVRŠENO 01.01. – 31.12.2016.
1. Gradska četvrt Novi grad, Ulica k. P. Svačića 36 – sanacija sustava grijanja
2. Gradska četvrt Novi grad, Ulica M. Divalta 132 – popravak poda u velikoj dvorani
UKUPNO: 25.000,00 24.825,00
SVEUKUPNO: 504.000,00 502.127,92