Gornji grad

PROGRAM PRIORITETA ZA ODRŽAVANJE I POBOLJŠANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE GRADSKE ČETVRTI GORNJI GRAD ZA 2016.
Red. broj ODRŽAVANJE NOGOSTUPA PLANIRANO IZVRŠENO 01.01.-31.12.2016.
1. Dubrovačka ulica od ulaza u Naselje Gorana Zobundžije do Ulice Pavla Pejačevića – zapadna strana 0,00
2. Naselje Ljube Babića, dovršetak nogostupa 0,00
3. Ulica Ivana Gundulića od Ulice svetog Roka do Ulice Antuna Kanižlića – sjeverna strana 215.636,36
4. Ulica Andrije Hebranga od Ulice svetog Roka do Ulice Antuna Kanižlića – sjeverna strana 284.363,02
5. Ulica Grgura Čevapovića kod broja 25 0,00
6. Ulica Ante Paradžika – istočna strana, nastavak 0,00
7. Ulica Josipa Andrića – istočna strana 0,00
8. Ulica Silvija Strahimira Kranjčevića od Dubrovačke ulice do Ulice svetog Leopolda Bogdana Mandića 0,00
9. Gornjodravska obala od broja 91 do 91a 0,00
10. Naselje Antuna Gustava Matoša – nastavak sanacije nogostupa i postavljanje novih rubnjaka 0,00
11. Podravska ulica – sanacija stepeništa, spoj sa Ulicom Josipa Jurja Strossmayera 0,00
12. Naselje Gorana Zobundžije – staze na dječjem igralištu 0,00
UKUPNO: 500.000,00 499.999,38
Red. broj JAVNA RASVJETA PLANIRANO IZVRŠENO 01.01.-31.12.2016.
1. Ribarska ulica broj 1 – prolaz prema parkiralištu
UKUPNO: 4.200,00 4.150,00
Red. broj DJEČJA IGRALIŠTA PLANIRANO IZVRŠENO 01.01.-31.12.2016.
1. Gornjodravska obala – postavljanje novih igrala (vrtuljak)
UKUPNO: 16.500,00 16.406,25
Red. broj URBANA OPREMA PLANIRANO IZVRŠENO 01.01.-31.12.2016.
1. Dječje igralište na ŠRC “Heroji Rosinjače” na Bajeru dvije parkove klupe i dvije posude za otpad 0,00
2. Prolaz A. Slavičeka – postavljanje jedne posude za otpad (između dva informativna panoa) 0,00
3. Gradska četvrt Gornji grad Josipa Jurja Strossmayera broj 68 – postavljanje informativnog panoa 0,00
4. Podgoračka ulica, dječje igralište – postavljanje jedne posude za otpad 0,00
5. Vijenac Gorana Zaobundžije, dječje igralište – jedna posuda za otpad 0,00
6. Franje Antuna Blažića, postavljanje parkovne klupe kod Vodoodne centrale – park nasuprot kompe 0,00
UKUPNO: 14.300,00 14.062,50
Red. broj ZELENE POVRŠINE PLANIRANO IZVRŠENO 01.01.-31.12.2016.
1. Prolaz Matice Hrvatske – sanacija zelene površine
UKUPNO: 5.000,00 5.000,00
SVEUKUPNO: 540.000,00 539.618,13