Višnjevac

PROGRAM PRIORITETA ZA ODRŽAVANJE I POBOLJŠANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE MJESNOG ODBORA VIŠNJEVAC ZA 2019.
Red. broj ODRŽAVANJE NOGOSTUPA PLANIRANO IZVRŠENO
1. Ulica Josipa Jurja Strossmayera
2. Ulica Kralja Tomislava od Ulice bana Josipa Jelačića do Ulice Petra Svačića
3. Ulica Petra Zrinjskog
4. Betonska podloga za nadstrešnice
UKUPNO: 400.200,00 399.058,00
Red. broj JAVNA RASVJETA PLANIRANO IZVRŠENO
1. Nogometno igralište NK Višnjevac
2. Ulica Crni put
3. Poštankso naselje
UKUPNO: 90.000,00 89.340,00
Red. broj DJEČJA IGRALIŠTA PLANIRANO IZVRŠENO 31.12.2019.
1.  Dječje igralište u Ulici kralja Tomislava
UKUPNO: 27.000,00 26.985,00
Red. broj SPORTSKA IGRALIŠTA PLANIRANO IZVRŠENO 31.12.2019.
1.  Održavanje sportskih igrališta
UKUPNO: 10.000,00 10.000,00
Red. broj URBANA OPREMA PLANIRANO IZVRŠENO 31.12.2019.
1. Nadstrešnice na tramvajskim stajalištima u Ulici bana Josipa Jelačića
2. Ostala urbana oprema spremnik za otpad 50l
UKUPNO: 51.600,00 53.473,34
Red. broj ZELENE POVRŠINE PLANIRANO IZVRŠENO 31.12.2019.
1. Cvjetne gredice na području mjesnog odbora
UKUPNO: 30.000,00 29.925,00
SVEUKUPNO: 608.800,00 608.781,34