Lijeva obala

PROGRAM PRIORITETA ZA ODRŽAVANJE I POBOLJŠANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE MJESNOG ODBORA “OSIJEK LIJEVA OBALA” ZA 2019.
Red. broj ODRŽAVANJE NOGOSTUPA PLANIRANO IZVRŠENO
1. Tvrđavica 2a – 2k 0,00
2. Tvrđavica 253 – 263 0,00
3. Nova ulica 0,00
4. Popravak nostupa po ukazanoj potrebi 0,00
UKUPNO: 40.800,00 0,00
Red. broj JAVNA RASVJETA PLANIRANO IZVRŠENO
1. Tvrđavica 45a – 45e 0,00
2. Tvrđavica 2a – 2k 0,00
3. Tvrđavica, po ukazanoj potrebi 0,00
4. Biljske cesta 10,12,14,16,18 0,00
5. Zamjena drvenih stupova JR sa metalnim stupovima 0,00
UKUPNO: 30.000,00 0,00
Red. broj NERAZVRSTANE CESTE/CESTOVNI PRILAZI PLANIRANO IZVRŠENO
1. Tvrđavica 111 – 121 0,00
2. Tvrđavica 205 – 219a 0,00
3. Tvrđavica 45a – 45e 0,00
UKUPNO: 120.000,00 0,00
Red. broj DJEČJA IGRALIŠTA PLANIRANO IZVRŠENO
1. Asfaltiranje podloge na košarkaškom terenu na dječjem igralištu u Podravlju 0,00
2. Obnova malog igrališta u Podravlju 0,00
UKUPNO: 40.000,00 0,00
Red. broj URBANA OPREMA PLANIRANO IZVRŠENO
1. Drvena ganitura sa naslonom                           –  Podravlje, plaža                                                   – Tvrđavica, na novom dječjem igralištu 20.006,25
2. Tvrđavica, popravak krovišta sjenice u novom naselju 0,00
3. Tvrđavica, izgradnja sjenice kod malonogometnog igrališta 0,00
4. Postavljanje klupa za odmor po ukazanoj potrebi 0,00
5. Postavljanje posuda za otpad po ukazanoj potrebi 0,00
UKUPNO: 40.000,00 20.006,25
Red. broj ODRŽAVANJE OTVORENIH KANALA ZA ODVODNJU PLANIRANO IZVRŠENO
1. Uređenje kanala uz nerazvrstane ceste
UKUPNO: 10.000,00 0,00
Red. broj ZELENE POVRŠINE PLANIRANO IZVRŠENO
1. Uređenje zelene površine uz željezničku prugu na Biljskoj cesti, ulaz u Podravlje 0,00
2. Dravska obala, uređnje zelene površine 0,00
3. Uređenje lijeve obale Drave od pješačkog mosta do željezničkog mosta 0,00
4. Uređenje zelenih površina 0,00
5. Sadnja stabala po ukazanoj potrebi 0,00
UKUPNO: 40.000,00 0,00
SVEUKUPNO: 320.800,00 20.006,25
%d blogeri kao ovaj: