Lijeva obala

PROGRAM PRIORITETA ZA ODRŽAVANJE I POBOLJŠANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE MJESNOG ODBORA “OSIJEK LIJEVA OBALA” ZA 2019.
Red. broj ODRŽAVANJE NOGOSTUPA PLANIRANO IZVRŠENO 31.12.2019.
1. Tvrđavica 2a – 2k 0,00
2. Tvrđavica 253 – 263 0,00
3. Nova ulica 0,00
4. Popravak nostupa po ukazanoj potrebi (E. Savojskog od vrtića do broja 22) 0,00
UKUPNO: 41.800,00 41.769,81
Red. broj JAVNA RASVJETA PLANIRANO IZVRŠENO 31.12.2019.
1. Tvrđavica 45a – 45e 0,00
2. Tvrđavica 2a – 2k 0,00
3. Tvrđavica, po ukazanoj potrebi 0,00
4. Biljske cesta 10,12,14,16,18 0,00
5. Zamjena drvenih stupova JR sa metalnim stupovima 0,00
UKUPNO: 28.000,00 27.975,00
Red. broj NERAZVRSTANE CESTE/CESTOVNI PRILAZI PLANIRANO IZVRŠENO 31.12.2019.
1. Tvrđavica 111 – 121 0,00
2. Tvrđavica 205 – 219a 0,00
3. Tvrđavica 45a – 45e 0,00
UKUPNO: 120.000,00 118.125,00
Red. broj URBANA OPREMA PLANIRANO IZVRŠENO 31.12.2019.
1. Drvena ganitura sa naslonom                           –  Podravlje, plaža                                                   – Tvrđavica, na novom dječjem igralištu 20.006,25
2. Tvrđavica, popravak krovišta sjenice u novom naselju 35.437,50
3. Tvrđavica, izgradnja sjenice kod malonogometnog igrališta 35.437,50
4. Postavljanje klupa za odmor po ukazanoj potrebi 0,00
5. Postavljanje posuda za otpad po ukazanoj potrebi 0,00
UKUPNO: 91.000,00 90.881,25
Red. broj ZELENE POVRŠINE PLANIRANO IZVRŠENO 31.12.2019.
1. Uređenje zelene površine uz željezničku prugu na Biljskoj cesti, ulaz u Podravlje 0,00
2. Dravska obala, uređnje zelene površine 0,00
3. Uređenje lijeve obale Drave od pješačkog mosta do željezničkog mosta 0,00
4. Uređenje zelenih površina 35.483,78
5. Sadnja stabala po ukazanoj potrebi 4.415,13
UKUPNO: 40.000,00 39.898,91
SVEUKUPNO: 320.800,00 318.649,97
%d blogeri kao ovaj: