Klisa

PROGRAM PRIORITETA ZA ODRŽAVANJE I POBOLJŠANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE MJESNOG ODBORA KLISA ZA 2019.
Red. broj ODRŽAVANJE NOGOSTUPA PLANIRANO IZVRŠENO 31.12.2019.
1. Vukovarska ulica od broja 3 do Dalmatinske ulice 0,00
UKUPNO: 107.300,00 107.427,85
Red. broj JAVNA RASVJETA PLANIRANO IZVRŠENO 31.12.2019.
1. Ulica Đure Jakšića, izmjena postojećih dotrajačih stupova 0,00
UKUPNO: 32.200,00 32.200,00
Red. broj SPORTSKA IGRALIŠTA PLANIRANO IZVRŠENO 31.12.2019.
1. Malonogometno igralište, postavljanje ograde 0,00
UKUPNO: 30.000,00 30.000,00
Red. broj URBANA OPREMA PLANIRANO IZVRŠENO 31.12.2019.
1. Groblje Klisa, 2 klupe i 2 koša za smeće 0,00
UKUPNO: 10.100,00 10.080,00
Red. broj ZELENE POVRŠINE PLANIRANO IZVRŠENO 31.12.2019.
1. Groblje Klisa, sadnja kultivara (Hibernica) obične borovice, Juniperus communis (Hibernica) 0,00
UKUPNO: 10.000,00 9.949,84
SVEUKUPNO: 189.600,00 189.657,69