Josipovac

PROGRAM PRIORITETA ZA ODRŽAVANJE I POBOLJŠANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE MJESNOG ODBORA JOSIPOVAC ZA 2019.
Red. broj ODRŽAVANJE NOGOSTUPA PLANIRANO IZVRŠENO 31.12.2019.
1. Ulica Matije Gupca od raskrižja sa Bizovačkom ulicom do raskrižja sa Osječkom ulicom
2. Ulica Nova Dalmacija od broja 2
3. Bizovačka ulica od raskrižja sa Ulicom Matije Gupca
UKUPNO: 398.000,00 390.784,32
Red. broj JAVNA RASVJETA PLANIRANO IZVRŠENO 31.12.2019.
1. Održavanje javne rasvjete na području mjesnog odbora
UKUPNO: 20.000,00 19.932,50
Red. broj URBANA OPREMA PLANIRANO IZVRŠENO 31.12.2019.
1. Urbana oprema – nova
UKUPNO: 10.800,00 10.368,75
SVEUKUPNO: 428.800,00 421.085,57