Gornji grad

PROGRAM PRIORITETA ZA ODRŽAVANJE I POBOLJŠANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE GRADSKE ČETVRTI GORNJI GRAD ZA 2019.
Red. broj ODRŽAVANJE NOGOSTUPA PLANIRANO IZVRŠENO 31.12.2019.
1. Zrinjevac, istočna strana 0,00
2. Naselje Vladimira Nazora, park 0,00
3. Naselje Gorana Zobundžije kbr 1 do 4, i nogostup na dječjem igralištu 0,00
4. Ulica Izidora Kršnjavog, kbr. 32 do Ličke ulice, sjeverna strana 0,00
5. Ulica Josipa Andrića – istočna strana 0,00
6. Ulica Ivana Adamovića, sjeverna strana 0,00
7. Školska ulica, sjeverna strana 0,00
8. Reisnerova ulica, južna strana od Ulice Stjepana Radića do kružnog toka na Đakovštini 0,00
UKUPNO: 530.600,00 520.589,47
Red. broj JAVNA RASVJETA PLANIRANO IZVRŠENO 31.12.2019.
1. Ulica Silvija Strahimira Kranjčevića, od broja 19 do kraja, pojačanje JR 0,00
2. Ulica Pavla Pejačevića, pojačanje JR 0,00
3. Sanacija JR na Trgu slobode, park kod šetača 0,00
4. Popravak JR na površini između Strme ulice i Neptuna 0,00
5. Ulica Josipa Jurja Strossmayera, prostor između Dubrovačke i Waldingerove ulice 0,00
6. Nastavak zamjene sa štednim žaruljama 0,00
7. Održavanje po ukazanoj potrebi 0,00
UKUPNO: 75.000,00 74.125,00
Red. broj DJEČJA IGRALIŠTA PLANIRANO IZVRŠENO 31.12.2019.
1. Naselje Vladimira Nazora, mini dječje sprave 0,00
2. Naselje Augusta Cesarca, polivalentno igralište (dječje sprave i sprave za vježbanje) 0,00
UKUPNO: 74.000,00 73.237,50
Red. broj URBANA OPREMA PLANIRANO IZVRŠENO 31.12.2019.
1. Vijenac Paje Kolarića, klupe za odmor 0,00
2. ŠRC „Heroji Rosinjače“, drvena garnitura sa naslonom x 2 12.731,25
3. Gornjodravska obala, 1 pametna klupa 0,00
UKUPNO: 33.000,00 32.856,25
Red. broj ZELENE POVRŠINE PLANIRANO IZVRŠENO 31.12.2019.
1. Vijenac Ljube Babića, sadnja 3 stabla (na mjesta gdje su osušena) 0,00
2. Održavanje javnih zelenih površina 0,00
UKUPNO: 5.000,00 4.961,58
SVEUKUPNO: 717.600,00 705.769,80