Novi grad

PROGRAM PRIORITETA ZA ODRŽAVANJE I POBOLJŠANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE GRADSKE ČETVRTI NOVI GRAD ZA 2020.
Red. broj URBANA OPREMA PLANIRANO IZVRŠENO 31.12.2020.
1. Postavljanje zaštitne ograde                                   – Ulica Martina Divalta                                                             – kod Osnovne škole Frana Krste Frankopana, produžiti postojeću ogradu                                           – od broja 85 do broja 95                                                   – na tamvajskoj stanici Sjenjak broj 97                                       – Sjenjak od broja 135 do broja 137 33694,50
2. Postavljanje klupa                                                                     – Sjenjak broj 137                                                           – Sjenjak broj 54 i broj 56                                       – Sjenjak broj 2                                                                                                     – Sjenjak od broja 46 do broja 48                                                             – Ulica kralja Petra Svčića broj 36 23.827,50
3. Postavljanje posuda za otpad                                                     – Ulica Woodrowa Wilsona uz Stadion Gradski vrt                                                                                 – Ulica kralja Petra Svačića broj 18 uz klupu       – Kninska ulica broj 18 uz klupu                                       – Sjenjak broj 113 (3) dvije kod parkirališta i jedna na zapadnoj strani 12075,00
4. Postavljanje posuda za pseći otpad                         – Kninska ulica                                                         – Sjenjak broj 44
5. Postavljanje nadstrešnice na autobusnom stajalištu u Delničkoj ulici 24.150,00
6. Postavljanje sprava za fitness na Uskim njivama
7. Postavljanje pametnih klupa                                 – Sjenjak centralno igralište                                   – Uske njive
8. Postavljanje javne slavine na igralištu Uske njive
9. Postavljanje znakova upozorenja kod sprava za vježbanje                                                               – na Sjenjaku                                                         – na Uskim njivama                                               – u Ulici Ivana Gorana Kovačića
UKUPNO: 96.000,00 95.984,50
Red. broj ZELENE POVRŠINE PLANIRANO IZVRŠENO 30.06.2020.
1. Sadnja drveća                                                         – Sjenjak broj 103                                                 – Sjenjak broj 107                                                 – Banjalučka ulica                                                     – Sjenjak broj 113, kod parklirališta 0,00
2. Sadnja živice/čempresa kao žive ograde na dječjem igralištu u Banjalučkoj ulici 0,00
3. Sijanje trave u Ulici kralja Petra Svačića broj 4a i broj 36 0,00
4. Orezivanje zelenila                                                 – Sjenjak broj 41                                                     – Banjalučka ulica                                                   – Frankopanska ulica                                           – Daruvarska ulica                                                 – Sjenjak broj 59 0,00
UKUPNO: 4.000,00 3.959,61
SVEUKUPNO: 100.000,00 99.944,11