Lijeva obala

PROGRAM PRIORITETA ZA ODRŽAVANJE I POBOLJŠANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE MJESNOG ODBORA “OSIJEK LIJEVA OBALA” ZA 2020.
Red. broj NERAZVRSTANE CESTE/CESTOVNI PRILAZI PLANIRANO IZVRŠENO 31.12.2020.
1. Tvrđavica kbr. 111 – 121 0,00
2. Tvrđavica kbr. 205 – 219a 99.997,51
UKUPNO: 100.000,00 99.997,51
SVEUKUPNO: 100.000,00 99.997,51