Klisa

PROGRAM PRIORITETA ZA ODRŽAVANJE I POBOLJŠANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE MJESNOG ODBORA KLISA ZA 2020.
Red. broj ODRŽAVANJE NOGOSTUPA PLANIRANO IZVRŠENO 31.12.2020.
1. Vukovarska 48 (ispred MO Klisa) 99.992,28
UKUPNO: 100.000,00 99.992,28
SVEUKUPNO: 100.000,00 99.992,28