Josipovac

PROGRAM PRIORITETA ZA ODRŽAVANJE I POBOLJŠANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE MJESNOG ODBORA JOSIPOVAC ZA 2020.
Red. broj JAVNA RASVJETA PLANIRANO IZVRŠENO 31.12.2020.
1. Raskrižje osječke ulice i Ulice Franje Jungerta 3.925,00
UKUPNO: 4.000,00 3.925,00
Red. broj SPORTSKA IGRALIŠTA PLANIRANO IZVRŠENO 31.12.2020.
1. Nogometno igralište NK “Radnik” Josipovac 60.000,00
UKUPNO: 60.000,00 60.000,00
Red. broj URBANA OPREMA PLANIRANO IZVRŠENO 31.12.2020.
1. Urbana oprema – nova 5.655,00
UKUPNO: 6.000,00 5.655,00
Red. broj ZELENE POVRŠINE PLANIRANO IZVRŠENO 31.12.2020.
1. Održavanje zelenih površina 14.981,50
UKUPNO: 15.000,00 14.981,50
Red. broj OSTALO PLANIRANO IZVRŠENO 31.12.2020.
1. Pješački prijelaz – Hrvatski dom Josipovac, Osječka 66 15.000,00
UKUPNO: 15.000,00 15.000,00
SVEUKUPNO: 100.000,00 99.561,50