Gornji grad

PROGRAM PRIORITETA ZA ODRŽAVANJE I POBOLJŠANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE GRADSKE ČETVRTI GORNJI GRAD ZA 2020.
Red. broj DJEČJA IGRALIŠTA PLANIRANO IZVRŠENO 31.12.2020.
1. Naselje Augusta Cesarca, polivalentno igralište (dječje sprave i sprave za vježbanje)
2. Redovno održavanje dječjih igrališta 0,00
UKUPNO: 41.800,00 41730,00
Red. broj SPORTSKA IGRALIŠTA PLANIRANO IZVRŠENO 31.12.2020.
1. ŠRC “Heroji Rosinjače”, odbojkaško igrlište, strojna priprema terena i nasipavanje pijeskom 23.868,00
2. ŠRC “Heroji Rosinjače”, dva koša za košarkaško igralište 34.327,25
UKUPNO: 58.200,00 58.195,25
SVEUKUPNO: 100.000,00 99.925,25