Cvjetno

PROGRAM PRIORITETA ZA ODRŽAVANJE I POBOLJŠANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE MJESNOG ODBORA CVJETNO ZA 2020.
Red. broj ODRŽAVANJE NOGOSTUPA PLANIRANO IZVRŠENO 31.12.2020.
1. Ulica tisa – zapadni nogostup 48.499,00
UKUPNO: 48.500,00 48.499,00
Red. broj JAVNA RASVJETA PLANIRANO IZVRŠENO 31.12.2020.
1. Ulica jela 8.520,00
UKUPNO: 8.600,00 8.520,00
Red. broj DJEČJA IGRALIŠTA PLANIRANO IZVRŠENO 31.12.2020.
1. Igališta na području Mjesnog odbora, po potrebi 20.895,00
UKUPNO: 21.000,00 20.895,00
Red. broj URBANA OPREMA PLANIRANO IZVRŠENO 31.12.2020.
1. Na cijelom području Mjesnog odbora, po potrebi 1.890,00
UKUPNO: 1.900,00 1.890,00
Red. broj ZELENE POVRŠINE PLANIRANO IZVRŠENO 31.12.2020.
1. Sadnjadrveća na području Mjesnog odbora, po potrebi 19.495,30
UKUPNO: 20.000,00 19.495,30
SVEUKUPNO: 100.000,00 99.299,30