MARIN KORDIĆ Jedan smo od rijetkih aeroklubova koji obuhvaćaju sve grane zrakoplovstva

Komunikacija s Gradom Osijekom također je na visokom nivou, jedini problem je sada već zastarjela infrastruktura na aerodromu Osijek-Čepin, no nadamo se da ćemo i to kroz projekt i suradnju s Gradom Osijekom u narednim godinama riješiti

Športska udruga slijepih “Svjetlost Osijek” predstavila projekt financiran sredstvima EU

Športska udruga slijepih „Svjetlost Osijek“ kao nositeljica projekta, pružit će uslugu videćeg pratitelja za 12 odraslih slijepih osoba te u sklopu realizacije projekta zaposliti 4 videća pratitelja na pola radnoga vremena i jednu osobu kao kordinatora