MARIN KORDIĆ Jedan smo od rijetkih aeroklubova koji obuhvaćaju sve grane zrakoplovstva

Komunikacija s Gradom Osijekom također je na visokom nivou, jedini problem je sada već zastarjela infrastruktura na aerodromu Osijek-Čepin, no nadamo se da ćemo i to kroz projekt i suradnju s Gradom Osijekom u narednim godinama riješiti