NATALIJA HAVELKA Osijek je prvi grad koji je potpisao Povelju potpore Forumu mirotvorna škola

Mirotvorna škola je višegodišnji program koji podržava i promovira školu kao zajednicu koja na temeljima mirotvorstva, kulture nenasilja, solidarnosti i suradnje potiče društvenu uključenost mladih.

SANJA VUKOVIĆ-ČOVIĆ Podižemo razinu informiranosti mladih o područjima iz nacionalnog, ali i gradskog programa za mlade

Projekt INFO START obogaćuje program Regionalnog info centra za mlade Osijek aktivnostima koje će se provoditi u šestomjesečnom razdoblju, počevši od lipnja ove godine.