KATICA ANDRAŠI Našim članicama nastojimo omogućiti fizikalnu terapiju koja im je potrebna

Fizikalna terapija nužna je ženama operiranim na dojci. Terapija organizirana na teret HZZO-a često je nedovoljna, tako da kroz ovaj projekt nastojimo našim članicama omogućiti grupne ili manualne masaže, ovisno što svaka od njih treba.

DAVOR HORVAT Želimo da mladi postanu promotori spomeničke baštine i kulturnih vrijednosti grada

Projekt „Volim spomenik svoga kvarta“ osmišljen je kao sraz kulture i umjetnosti, pa su učenici OŠ Augusta Šenoe, u suradnji sa učenicima Škole primijenjene umjetnosti i dizajna, izradili repliku spomenika Mačkamame.