SUZANA VARGOVIĆ Sredstva za Zemlju bez granica nisu dovoljna

Sredstava su nedovoljna posebno ako se govori o festivalu od posebnog interesa za Grad jer je isti naveden u programu međunarodne suradnje u kulturi, brendu Grada, ali i jednoj od brojnih aktivnosti koja je doprinijela kandidaturi Grada za europsku prijestolnicu kulture.

ŽELJKO TURKALJ Uplaćujemo komunalni doprinos i zanima nas kako se ta sredstva iz proračuna troše

Osijek je jedan od 15 gradova koji je dobio najvišu ocijenu za transparentnost svoga proračuna. Koliko je važna transparentnost proračuna? - Transparentnost je svakako važna jer građani iz svojih prihoda i doprinosa uplaćuju na taj račun. DOPRINOS Pravo svakog građanina…

GRADSKA ČETVRT TVRĐA Osnovnoj školi Vijenac potrebna je dogradnja

Sportska dvorana Osnovne škole Vijenac stara je kao i škola, 52 godine. Naime, ta je škola u gradskoj četvrti Tvrđa započela s radom 28. studenog 1963. godine. PROJEKTNA DOKUMENTACIJA Dogradnja škole kao i sportske dvorane, kapitalna je investicija te četvrti,…