IVAN JUKIĆ Grad je do sada uplatio 5.286.261 kuna za projekt Osijek

Koliko će sredstava Grad Osijek u 2015. godini izdvojiti za Vodovod Osijek? - Grad Osijek prema tvrtci Vodovod-Osijek d.o.o. trenutno ima izdvajanja samo kao partner u financiranju projekta Osijek, koji se najvećim dijelom financira iz fondova EU. U tome dijelu…

MILAN OPAČAK Većina do sada nije bila upoznata s proračunom, što pokriva i zbog čega postoji

Na početku ste pohvalili inicijativu i pokretanje projekta Čist račun – Osječki proračun. Što očekujete od ovoga projekta. - Projekt Čist račun – Osječki proračun je po meni hvale vrijedna inicijativa ili kako Vi kažete projekt. Građani grada Osijeka imaju…