Brijest

PROGRAM PRIORITETA ZA ODRŽAVANJE I POBOLJŠANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE MJESNOG ODBORA BRIJEST ZA 2020.
Red. broj JAVNA RASVJETA PLANIRANO IZVRŠENO 31.12.2020.
1. Postavljanje blagdanske rasvjete 20.000,00
2. Održavanje javne rasvjete 14.950,00
UKUPNO: 35.000,00 34.950,00
Red. broj DJEČJA IGRALIŠTA PLANIRANO IZVRŠENO 31.12.2020.
1. Nadopuna novim spravama, prema potrebi 10.434,38
UKUPNO: 10.000,00 10.434,38
Red. broj SPORTSKA IGRALIŠTA PLANIRANO IZVRŠENO 31.12.2020.
1. Održavanje sportsko rekreacijskog centra “Stjepan Špiranec-Špiro” 27.000,00
UKUPNO: 27.000,00 27.000,00
Red. broj URBANA OPREMA PLANIRANO IZVRŠENO 31.12.2020.
1. Postavljanje parkovnih klupa, prema potrebi 0,00
2. Postavljanje posuda za otpad, prema potrebi 0,00
3. Postavljanje nove i sanacija postojeće željezne zaštitne ograde u Usorkoj ulici 0,00
UKUPNO: 23.000,00 22.530,00
Red. broj ZELENE POVRŠINE PLANIRANO IZVRŠENO 31.12.2020.
1. Sadnja prigodnog drveća iza stajališta za školski autobus u Usorskoj ulici 0,00
2. Košnja trave, prema potrebi 0,00
UKUPNO: 5.000,00 4.999,87
SVEUKUPNO: 100.000,00 99.914,25