ZORISLAV BABIĆ Razvoj djeteta nigdje ne dolazi do izražaja u punom svjetlu kao u izviđačima

Udruga izviđača „Slavonski hrast“ kontinuirano sudjeluje u aktivnostima Saveza izviđača Osječko-baranjske županije dajući tako svoj doprinos djelovanju i razvitku izviđačkog pokreta.

Javni poziv za podnošenje poticaja za dodjelu javnih priznanja grada Osijeka

  Poticaji za dodjelu javnih priznanja Grada Osijeka podnose se Odboru za dodjelu javnih priznanja Grada Osijeka u pisanom obliku na adresu Grad Osijek, Odbor za dodjelu javnih priznanja Grada Osijeka, Kuhačeva 9, 31 000 Osijek. Poticaji se mogu podnositi…