ŽELJKO BOSILJ Projektom smo osigurali edukaciju i socijalizaciju osoba sa senzoričkim oštećenjima

Naši su korisnici sudjelovali i u izvedbi interaktivne predstave „Neshvaćeni i zanemareni“ (nositelj projekta: Savez „Dodir“), s kojom su osim u Osijeku, nastupili i u Varaždinu, Splitu i u Zagrebu.