IVAN JUKIĆ Grad je do sada uplatio 5.286.261 kuna za projekt Osijek

Koliko će sredstava Grad Osijek u 2015. godini izdvojiti za Vodovod Osijek? - Grad Osijek prema tvrtci Vodovod-Osijek d.o.o. trenutno ima izdvajanja samo kao partner u financiranju projekta Osijek, koji se najvećim dijelom financira iz fondova EU. U tome dijelu…