MISLAV BARIĆ Prepoznata je važnost uključivanja tema održivog razvoja u obrazovanje mladih

Udruga za zaštitu prirode i okoliša Zeleni Osijek samostalna je, nestranačka i neprofitna udruga građana osnovana 1995. u Osijeku s ciljem aktiviranja građana za zaštitu prirode i okoliša te unaprjeđenje kvalitete življenja kroz zagovaranje, promociju i primjenu ekološki opravdanih tehnologija i održivog razvoja. Nakon nekoliko godina djelovanje udruge znatno se proširilo i započeti su značajniji projekti i dugoročni programi. Danas je Zeleni Osijek jedna od najaktivnijih udruga za zaštitu prirode i okoliša u istočnoj Hrvatskoj. O projektima “Zeleni telefon 2021 – ZaZeleni Osijek” i “Obrazovanje za održivi planet” govori Mislav Barić, stručni suradnik.

Mislav Barić, stručni suradnik
  • Udruga za zaštitu prirode i okoliša „Zeleni Osijek“ iz proračuna je Grada Osijeka u 2021. godini za projekt „Zeleni telefon 2021 – ZaZeleni Osijek“ dobila 3.000,00 kuna. O kakvom je projektu riječ?

“Zeleni telefon” je sustav namijenjen građanima, koji za cilj ima utjecati na brže i efikasnije otklanjanje uočenih problema u okolišu. Program “Zeleni telefon” Udruga za zaštitu prirode i okoliša Zeleni Osijek provodi već punih 19 godina te je u suradnji s još 8 organizacija civilnog društva dio Mreže Zelenih telefona Hrvatske. Tijekom posljednje dvije godine,Udruga Zeleni Osijek je koordinator cjelokupne mreže.

Naša uloga u procesu zaprimanja prijava o uočenim problemima i njihovog rješavanja je komunikacija s nadležnim tijelima, informiranje i poticanje građana na što veću uključenost i suradnju. Problemi koje nam građani prijavljuju pripadaju različitim kategorijama. Riječ je, primjerice, o divljim deponijima, devastaciji zelenih površina, nelegalnoj sječi zelenila, zagađenju vodenih površina, zagađenju zraka, buci, nepropisnom postupanju sa životinjama.

Važno nam je povećati razinu ekološke svijesti i odgovornosti građana, kao i razinu informiranosti javnosti o mogućnostima i važnosti aktivnog uključivanja u rješavanje problema u okolišu.

BUDUĆNOST U budućnosti, želja nam je pokrenuti i uključiti što veći broj građana u kampanje javnog zagovaranja, pružiti potporu jačanju sektora civilnog društva kroz osnaživanje, umrežavanje i koordinaciju građanskih inicijativa i povećanu vidljivost rada službe Zelenog telefona, ali i ostalih projekata koje udruga provodi.

  • Jeste li zadovoljni dobivenim iznosom? U što se on utrošio?

Udruga za zaštitu prirode i okoliša Zeleni Osijek i Grad Osijeki u 2021. godini nastavili su suradnju u vidu sufinanciranja projekta „Zeleni telefon 2021. – ZaZeleni Osijek!“ od strane Grada. Dodijeljena su sredstva utrošena kroz nadogradnju i održavanje aplikacije za evidenciju i statističko vođenje prijava Effectiva, održavanje mrežne stranice, nabavu uredskog materijala za potrebe provođenja projekta, kao i troškove telefona i interneta putem kojih zaprimamo najveći broj prijava te režijske i bankovne troškove za vrijeme trajanja projekta.

  • Koliko je osoba sudjelovalo u projektu i gdje se on provodio?

Projekt se provodi na administrativnom području Grada Osijeka, a zaprimamo prijave i iz svih 5 županija u Slavoniji i Baranji. Jedna je osoba zadužena za vođenje projekta Zeleni telefon.U aktivnostima zaprimanja prijava, komunikaciji s građanima i prema nadležnim institucijama također volonterski sudjeluje još 7 djelatnika naše udruge.

SURADNJA Tijekom 2021. posebno ističemo suradnju sa Zelenom pravnom klinikom, organizacijskom jedinicom Pravnog fakulteta sveučilišta u Osijeku, čime je u provedbu projekta indirektno uključeno oko 30 studenata i troje voditelja klinike.

Njihova je uloga besplatno pravno savjetovanje, definiranje nadležnih tijela kod specifičnih slučajeva te praksa studentima budući da se susreću s konkretnim problemskim slučajevima prijavljenim od strane građana.

  • Za projekt „Obrazovanje za održivi planet“ dobili ste 4.000 kuna. O kakvom je projektu riječ?

Projekt „Obrazovanje za održivi planet“ Udruga za zaštitu prirode i okoliša Zeleni Osijek kao nositeljska organizacija provela je u suradnji s partnerima OŠ „Mladost“ iz Osijeka, OŠ „Ivana Brlić Mažuranić“ iz Strizivojne te Općinom Strizivojna. Cjelokupni se projekt u trajanju od 30 mjeseci provodio u okviru Švicarsko-hrvatskog programa suradnje te je sufinanciran sredstvima Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske. Grad Osijek u 2021. godini također je sufinancirao je ovaj projekt, usmjeren na povećanje uloge organizacija civilnog društva u razvoju kompetencija i aktivnog sudjelovanja djece i mladih u području održivog razvojate osnaživanje partnerstva s obrazovnim ustanovama i lokalnom zajednicom. Učenici nastavu pohađaju prema ustaljenim kurikulumima u kojima tematska područja vezana uz održivi razvoj nisu dovoljno zastupljena, što se posebno odnosi na praktični rad. To nas je i potaknulo na uspostavu suradnje s osnovnim školama i približavanje ove teme djeci u svrhu daljnje provedbe projektom razvijenih modela obrazovanja.

PET PROGRAMA Projektom je u cjelini osmišljeno i razvijeno pet programa izobrazbe namijenjenih učenicima i nastavnicima u području zaštite okoliša, održivog gospodarenja otpadom, klimatskih promjena i energije, održivog korištenja prirodnih resursa, a uspostavljen je i multimedijalni sustav edukacije o održivom razvoju.

Organizirana su dva ljetna kampa održivog življenja za učenike u Eko centru Zlatna Greda, a projekt je uspješno završen Festivalom i Konferencijom održivog razvoja.

U školama su postavljene kante za razvrstavanje otpada koje učenike i djelatnike potiču na odvajanje i recikliranje, nabavljena je tehnička oprema i pametne ploče koje su pridonijele izradi materijala, edukacijama i istraživanjima. Udruga Zeleni Osijek kroz projekt je nabavila didaktičku maketu s pijeskom za održavanje zanimljivih radionica. Također, projektom je sufinanciran dio izgradnje budućeg Edukativno-informativnog centra za posjetitelje Drave i Dunava koji će biti smješten u Osijeku, gdje će se u budućnosti u učionici na otvorenom nastaviti provoditi projektom razvijeni edukativni programi.

  • Gdje se projekt provodio i koliko je osoba sudjelovalo u njemu?

U razdoblju od svibnja 2019. do listopada 2021. godine, u projektu je sudjelovao čak 281 učenik te 13 nastavnika osnovnih škola. Iz naše udruge u provedbu aktivnosti tijekom 2021. godine bile su uključene 4 osobe: voditeljica projekta, projektna koordinatoricate dvoje stručnih suradnika koji su dobrovoljno dali doprinos provedbi. Projektne aktivnosti na kojima su radili djelatnici Zelenog Osijeka provodio se na području Grada Osijeka te u Eko centru Zlatna Greda. U cjelini, projekt se provodio i na području Općine Strizivojna s obzirom na partnerstvo s OŠ „Ivana Brlić Mažuranić“ i Općinom Strizivojna.

  • Jeste li zadovoljni dobivenim iznosom? U što se on utrošio?

Drago nam je što smo i kroz ovaj projekt nastavili suradnju s Gradom Osijekom, koji je prepoznao važnost uključivanja tema održivog razvoja u obrazovanje najmlađih te sufinancirao projekt tijekom 2021. godine. Iznos je utrošen za usluge cateringa u okviru projektnih događanja.

  • Je li na provedbu projekata utjecala pandemija koronavirusom? Na koji način?

S obzirom da je projekt usmjeren na djecu i mlade te da je u provedbu programa izobrazbe kao i ostala događanja bio uključen velik broj djece, nastavnika i stručnih suradnika, provedbu aktivnosti morali smo prilagoditi propisanim epidemiološkim mjerama. Bez obzira na situaciju s koronavirusom, sve su planirane aktivnosti održane, od čega dio njih u nešto drugačijem obliku od prvotno planiranog, s nešto manjim brojem sudionika te u kraćem vremenskom obujmu.

Naglašavamo kako smo sve aktivnosti u kojima sudjelovanje online jednostavno nema smisla (posebice praktične dijelove programa izobrazbe, ljetni kamp održivog življenja te Festival i Konferenciju održivog razvoja) uspjeli održati uživo.

POZITIVNA REAKCIJA Postignuti su svi planirani projektni pokazatelji. Ponosni smo posebno na reakciju učenika kojima je sudjelovanje u ovom projektu bilo izrazito zanimljivo i korisno.

  • Koliko članova broji vaša udruga i koje još projekte provodite?Tko vam se sve može pridružiti?

Udruga Zeleni Osijek ima 108 članova, od čega 11 zaposlenika. Osim Zelenog telefona i Obrazovanja za održivi planet, dugi niz godina provodimo i proveli smo velik broj projekata, posebice međunarodnih projekata financiranih iz EU fondova kroz koje smo uspostavili brojna partnerstva. Projekti se provode u okviru programa djelovanja udruge: Zaštita prirode i održivo korištenje prirodnih resursa, Edukacija te Transport, energetika i otpad. Tematska područja projekata su raznovrsna. Educiranje i podizanje svijesti građana, s naglaskom na mlađe dobne skupine o prirodnim i kulturnim vrijednostima našeg područja, održivom upravljanju prirodnim resursima, održivom gospodarenju otpadom, ublažavanju posljedica i prilagodbi klimatskim promjenama. U fokusu rada naše udruge je i očuvanje, zaštita i obnova staništa i bioraznolikosti, kao i istraživački doprinos u praćenju flore i faune s naglaskom na zaštićene i ugrožene vrste. Sudjelujemo u procesu istraživanja i izrade smjernica za odgovorno upravljanje otpadom, vodama i obnovljivim izvorima energije, trasiranju biciklističkih ruta i poticanju cikloturizma. Uz navedeno, sudjelujemo i u javnim kampanjama, obilježavanju ekološki značajnih datuma, kao i akcijama čišćenja zelenih površina u našem gradu.

  • Kako ocjenjujete suradnju s Gradom Osijekom? Pomaže li Grad Osijek rad vaše udruge na još neki način?

Suradnja Grada Osijeka i Udruge Zeleni Osijek traje dugi niz godina, posebice kroz sufinanciranje rada Zelenog telefona. Drago nam je što imamo uspješnu suradnju s donositeljima odluka u Gradu Osijeku kao neprofitna organizacija i što Grad prepoznaje značaj naših projekata i njihov doprinos lokalnoj zajednici. U praktičnim dijelovima programa izobrazbe Zaštita okoliša i Održivo korištenje prirodnih resursau okviru projekta Obrazovanje za održivi planet sudjelovali su predstavnici Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo, promet i mjesnu samoupravu Grada Osijeka.

NASTAVAK SURADNJE Uz navedeno, uspostavili smo i nastavljamo razvijati suradnju s drugim organizacijama civilnog društva, obrazovnim i znanstvenim institucijama i ostalim ključnim dionicima na našem području i šire. Smatramo da je udruživanje i sinergija na međusektorskoj razini iznimno važna kako bismo dali doprinos održivom razvoju grada i regije.

  • Grad Osijek je ponovno dobio najvišu ocjenu za transparentnost svoga proračuna. Koliko je, po Vašem mišljenju, transparentnost važna?

Transparentnost je nužna, jer stvara povjerenje organizacija civilnog društva prema institucijama, kao i povjerenje samih građana u institucije i organizacije koje s njima surađuju.To se ne odnosi samo na transparentnost proračuna, već na svim razinama djelovanja. Drago nam je što donositelji odluka prepoznaju rad organizacija civilnog društva koji pridonosi kvaliteti života građana i uvodi nove sadržaje u lokalnu zajednicu.

REFERIRA SE NA:

Proračun 2021. RASHODI

Komentiraj

Popunite niže tražene podatke ili kliknite na neku od ikona za prijavu:

WordPress.com Logo

Ovaj komentar pišete koristeći vaš WordPress.com račun. Odjava /  Izmijeni )

Twitter picture

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Twitter račun. Odjava /  Izmijeni )

Facebook slika

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Facebook račun. Odjava /  Izmijeni )

Spajanje na %s