MILAN PETERKA Želja za samozapošljavanjem definitivno nije dostatna da bi se i uspjelo

Centar za poduzetništvo Osijek osnovan je 1997. godine kao neprofitna udruga građana, čiji su osnivači profesori sa Sveučilišta Josipa Juraja Strossmayera u Osijeku i poduzetnici s područja Osječko-baranjske županije. Centar je udruga koja se razvija na uvjerenju da su znanje, kvaliteta i pozitivan stav nužni preduvjeti pozitivnog poslovanja, kako njega samog, tako i njegovih korisnika, klijenata, partnera te cjelokupnog okruženja. O projektu „Edukacijom i savjetovanjem do uspješnih poduzetnika“ govori voditelj Centra, Milan Peterka.

Milan Peterka, voditelj Centra za poduzetništvo
  • Centar za poduzetništvo Osijek iz proračuna Grada Osijeka u 2021. godini za projekt „Edukacijom i savjetovanjem do uspješnih poduzetnika“ dobio je 15.000 kuna. O kakvom je projektu riječ?

Cilj projekta je razvoj i unapređenje gospodarstva grada Osijeka pružanjem usluga poslovnog savjetovanja i informiranja, kako bi se buduće poduzetnike stimuliralo i osnažilo za pokretanje poslovnih poduhvata.
Kroz besplatne usluge savjetovanja, informiranja i radionicu o pokretanju poslovanja povećala su se znanja i kompetencije za pokretanje i upravljanjem poduzetničkim pothvatom za 75 korisnika, dok je promocija poduzetništva prema ciljnoj skupini i njihovo informiranje o mogućnostima korištenja besplatnih usluga Centra za poduzetništvo obuhvatila 500 korisnika.

PREDUVJETI Time su se stvorili preduvjeti za povećanje broja poduzetnika na području grada što će doprinijeti razvoju i unapređenju gospodarstva grada Osijeka.

Ciljana skupina ovog projekta su nezaposlene osobe i osobe koje žele pokrenuti poduzetnički poduhvat, a nemaju dostatne informacije i znanja kako to napraviti. I dalje je najveći broj osoba koji žele ući u poduzetništvo, ali ne posjeduju dovoljno znanja i informacija o samom pokretanju. Želja za samozapošljavanjem definitivno nije dostatna da bi se i uspjelo.

Puno je raznih faktora koji utječu na uspjeh, od karaktera osobe, razrađenosti ideje, spremnosti tržišta za proizvod/uslugu, znanja i vještina koje budući poduzetnik ima. Najveći problem koji je identificiran je nedostatak znanja o planiranju poslovanja i upravo im mi planiramo besplatnim savjetovanjem i informiranjem pomoći u procesu samozapošljavanja te u identifikaciji nedostatnih znanja koje je neophodno ojačati.

  • Koliko je osoba sudjelovalo u projektu? Gdje se on provodio?

Kroz besplatne usluge savjetovanja, informiranja i radionicu o pokretanju poslovanja povećala su se znanja i kompetencije za pokretanje i upravljanjem poduzetničkim pothvatom za 75 korisnika, dok je promocija poduzetništva prema ciljnoj skupini i njihovo informiranje o mogućnostima korištenja besplatnih usluga Centra za poduzetništvo obuhvatila 500 korisnika. Projekt se je provodio na području Grada Osijeka, a projektne aktivnosti odvijale su se u sjedištu Centra za poduzetništvo i komunikacijom sa korisnicima putem e-maila, besplatnog telefona 0800 345 345, društvenih mreža i platforme ZOOM. Projekt se je provodio u razdoblju od 01.07.2021. i traje još do 30.11.2021. godine

  • Je li na provedbu projekta utjecala pandemija koronavirusom? Na koji način?

Pandemija koronavirusa nije utjecala na provedbu projektnih aktivnosti. Sve se aktivnosti odvijaju kako je i planirano uz poštivanje i pridržavanje svih epidemioloških mjera koje su na snazi.

Koliko članova broji Centar za poduzetništvo? Provodite li još neke projekte?

Udruga ima 14 članova, te sedam zaposlenih djelatnika.

PROMOCIJA Važan segment poslovanja Centra za poduzetništvo je i promocija i poticanje poduzetničkog načina promišljanja i djelovanja na svim razinama društva.

Poduzetništvo ne mora biti usko vezano samo za poslovni poduhvat ili vlastiti posao, nego poduzetni možete biti na bilo kojem poslu ili okruženju u kojem živite, radite i djelujete i to je naša misija djelovanja. Smatramo da je važno promicati taj poduzetnički duh i raditi na prepoznavanju, razvijanju i učenju poduzetničkih vještina od ranog djetinjstva i na svim razinama. Poduzetničke edukacije radimo u suradnji u osnovnim i srednjim školama te na fakultetima, kako sa učenicima i studentima tako i sa njihovim nastavnicima i profesorima i smatramo ih važnima za rast i napredak svakoga pojedinaca. Istaknuo bih da su navedene edukacije vrlo tražene, te bih istaknuo suradnju sa osnovnim i srednjim školama diljem cijele Osječko-baranjske županije, tako i sa svim sastavnicama Sveučilišta J.J.Strossmayera u Osijeku, a u posljednje vrijeme edukacije održavamo i u Vukovarsko-srijemskoj županiji. Istaknuo bih također da u svim obrazovnim programima osnovnih i srednjih škola i velikog broja fakulteta ne postoji predmet koji se odnosi konkretno na poduzetničko obrazovanje, neki elementi su ugrađeni u redovno obrazovanje kroz predmet „Politika i gospodarstvo“ ali rekao bih u nedovoljnom opsegu i mjeri i stoga je izuzetno važno raditi u tom smjeru i segmentu. Pri provođenju naprijed navedenih aktivnosti istaknuo bih veliku pomoć Osječko-baranjske županije u zadnje tri godine koja nam sufinancira određeni dio troškova kroz projekt: „Učeničko poduzetništvo“ i Grada Osijeka kroz potpore za jednokratne aktivnosti, a ostatak sredstava namaknemo kroz vlastito sufinanciranje ili projekte koje provodimo za svoje potrebe.

POTREBA Edukaciju Financijske pismenosti pokrenuli smo početkom ove godine i počeli je sve više promovirati, jer smo uvidjeli potrebu za istom.

Upravljanje osobnim (i kućnim) financijama u današnje je vrijeme sve zahtjevnije. Bez obzira na to radi li se o podmirivanju trenutnih obaveza, štednji ili ulaganju s ciljem ostvarivanja zarade, upotrebi nekog financijskog proizvoda/usluge, posjedovanje znanja i korištenje vještina za upravljanje financijama od velike je važnosti za svakog pojedinca. Financijska edukacija te usvajanje financijske pismenosti je dugotrajan proces čiji efekti često nisu vidljivi odmah pa aktivnosti u vezi s financijskim opismenjavanjem treba provoditi kontinuirano, a s ciljem dosega što više dobnih skupina, tako da edukaciju održavamo sa različitim dobnim skupinama, od učenika i studenata, do odraslih osoba i umirovljenika.

VELIKI INTERES Zainteresiranost je dosta velika, jer osim aktivnosti naprijed navedene edukacije koje imamo kroz razne projekte u kojima sudjelujemo, radimo i na traženje ostalih dionika i od početka ove godine do sada smo održali 7 edukacija sa ukupno 130 polaznika koji su do sada sudjelovali na istoj.

Od ostalih projekata istaknuli bi projekt Danube Chance 2.0. u kojem smo razvili metodologiju i alate za provođenje mentorskog procesa. Navedeno je nastalo iz svih prethodnih iskustava koje imamo u radu sa poduzetnicima na osnovu potreba koje oni imaju u razvoju svoga poslovanja. Mentorski program kod nas je do sada prošlo 15 poduzetnika, i trenutno do kraja godine kroz mentorski proces će proći još 5 poduzetnika. Mentorstvo je jako važan segment u razvoju poslovanja i poduzetnici ga smatraju vrlo korisnim. Ono što je bitno prilikom mentorstva je potpuna posvećenost i aktivno sudjelovanje poduzetnika u mentorskom procesu, što nažalost uvijek nije moguće, zbog svih okolnosti, ali je nužno za uspjeh i konačan vidljivi rezultat. Uslugu razvijamo i nadograđujemo i dalje i vjerujemo da će i u budućnosti biti prepoznata od strane poduzetnika.

Sudjelujemo još kao partneri u 3 EU projekta, te pružamo savjetodavnu pomoć pri provedbi projekata za još 7 organizacija i institucija.

  • Kako ste zadovoljni suradnjom s Gradom Osijekom? Pomaže li Grad rad vašeg centra na još neki način?

Suradnju sa gradom Osijekom smatramo vrlo značajnom i ocjenjujemo na vrlo visokoj razini. Osim ovog projekta koji nam je financiran, istaknuo bih još i jednokratne potpore na koje se prijavljujemo i koja nam Grad Osijek sufinancira kao i partnerski odnos u svim inicijativama koje poduzimamo i koje su u skladu sa misijom i vizijom Centra za poduzetništvo. U ovoj godini proveli smo jednokratnu aktivnost „Poslovno mentoriranje – kickoff seminar a riječ je o networking događaju u sklopu kojeg je predstavljen program poslovnog mentoriranja.

Cilj događanja bio je razvoj i unapređenje gospodarstva grada Osijeka pružanjem usluga poslovnog mentoriranja, kako bi se postojeće poduzetnike stimuliralo i osnažilo za daljnji razvoj proizvoda i/ili usluga i širenje tržišta što za rezultat ima zadržavanje postojećih i stvaranje novih radnih mjesta čime se mitigiraju posljedice pandemije COVID-19. Potrebno je potaknuti daljnji razvoj poduzetništva i poduzetničkih aktivnosti u Osijeku, zadržati i stvoriti nova radna mjesta, a sve to kroz proces jačanja poduzetnika. Na kickoff seminaru osim poduzetnika, sudjelovali su i poduzetničke potporne institucije koje su popratile program s ciljem daljnjeg širenja i razvijanja novih usluga za poduzetnike. Ovim događanjem željeli smo motivirati poduzetnike za uključivanje u druge edukativne i informativne programe kroz redovnu djelatnost Centara za poduzetništvo.

PARTNERI U 2021. godini partner smo Gradu Osijeku u smislu informiranja, promocije i savjetovanja za prijave za dodjelu potpora iz Općeg programa poticanja razvoja poduzetništva na području Grada Osijeka.

Najčešća pitanja i nedoumice sa kojima su se susretali su bili popratna dokumentacija koju treba prikupiti, te prihvatljivost za prijavu na svaku pojedinu mjeru te prihvatljivost aktivnosti. Ovu mjeru ocjenjujemo vrlo značajnom i poticajnom za razvoj poduzetništva i povećanja gospodarske aktivnosti u Gradu Osijeku.

  • Grad Osijek je i u ovoj godini dobio najvišu ocjenu za transparentnost svog proračuna. Koliko je ona, po vašem mišljenju, važna?

Izgradnja povjerenja građana prema instituciji grada i povećanje participacije građana jako je važno u svakom demokratskom društvu. Drago nam je da je grad Osijek dobio najvišu ocjenu za transparentnost proračuna što navedene aktivnosti koje grad provodi nedvojbeno i potvrđuju.

REFERIRA SE NA:

Proračun 2021. RASHODI

Komentiraj

Popunite niže tražene podatke ili kliknite na neku od ikona za prijavu:

WordPress.com Logo

Ovaj komentar pišete koristeći vaš WordPress.com račun. Odjava /  Izmijeni )

Twitter picture

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Twitter račun. Odjava /  Izmijeni )

Facebook slika

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Facebook račun. Odjava /  Izmijeni )

Spajanje na %s

%d blogeri kao ovaj: