MISLAV BARIĆ Utječemo na kvalitetnije rješavanje problema zaštite prirode i okoliša

Udruga za zaštitu prirode i okoliša Zeleni Osijek osnovana je 1995. godine u Osijeku s ciljem aktiviranja građana za zaštitu prirode i okoliša te unaprjeđenje kvalitete življenja kroz zagovaranje, promociju i primjenu ekološki opravdanih tehnologija i održivog razvoja. Udruga djeluje na području zaštite prirode i okoliša, javnom zagovaranju i poticanju sudjelovanja javnosti u procesima odlučivanja te promociji održivog razvoja kroz predavanja, javne prezentacije, izložbe, okrugle stolove, konferencije, tiskane i video materijale. O budućim projektima te suradnji s Gradom Osijekom govori Mislav Barić, projektni asistent udruge.

Mislav Barić, projektni asistent Udruge za zaštitu prirode i okoliša “Zeleni Osijek”
  • Udruga za zaštitu priorode i okoliša “Zeleni Osijek” iz proračuna Grada Osijeka  u 2020. godini za projekt „Zeleni telefon 2020.“ dobio je 3.000 kuna. O kakvom je projektu riječ?

Zeleni telefon sustav je namijenjen građanima Grada Osijeka, a zaprimamo i slučajeve s cjelokupnog područja Slavonije i Baranje, u svrhu prijave uočenih problema vezanih uz okoliš, prirodu i njihovu zaštitu. Naša uloga u tom procesu je nakon zaprimanja prijave – koordinacija prema nadležnim tijelima, informiranje i poticanje građana na što veću uključenost i suradnju, kako bi se potaknulo što efikasnije rješavanje i trajno otklanjanje problema.

DUGI NIZ GODINA Program Zeleni telefon Udruga za zaštitu prirode i okoliša Zeleni Osijek provodi već dugi niz godina, od 2002., dok smo godinu dana kasnije postali članicom Mreže Zelenih telefona Hrvatske. Tijekom 2020. i 2021. godine glavni smo koordinatori cjelokupne mreže. Mrežu Zelenih telefona Hrvatske čini ukupno devet neprofitnih organizacija.

Opći cilj rada Zelenog telefona je utjecati na kvalitetnije rješavanje problema zaštite okoliša (primjerice divlji deponiji, narušavanje zelenih površina, nelegalna degradacija i sječa zelenila, nepropisno postupanje sa životinjama i ugroženim vrstima, zagađenje vodenih površina, zagađenje zraka). Važan dio tog cilja je i poticanje građana na što bolju djelotvornost i kvalitetu brige o okolišu, veća zainteresiranost javnosti za zaštitu okoliša i vlastito uključivanje pojedinaca i organizacija te osnaživanje demokratskih procesa, povećanje sudjelovanja javnosti i utjecaj nevladinih organizacija i javnosti u procesu odlučivanja.

Specifični su ciljevi rada Zelenog telefona povećanje svijesti građana o građanskoj odgovornosti za rješavanje problema lokalne zajednice, veća razina informiranosti javnosti o mogućnostima i važnosti uključivanja u rješavanje problema zaštite okoliša, poticanje građana na uključivanje u postojeće kampanje javnog zagovaranja i pokretanje istih, potpora jačanju civilnog društva kroz osnaživanje, umrežavanje i koordinaciju građanskih inicijativa, povećana vidljivost rada službe Zelenog telefona, zagovaranje za veću brigu o okolišu, veći protok informacija vezanih za zaštitu okoliša te informiranje građana o institucijama, zakonodavstvu i pravima za rješavanje problema zaštite okoliša.

  • Jeste li zadovoljni dobivenim iznosom? U što se on utrošio?

Grad Osijek i Udruga za zaštitu prirode i okoliša Zeleni Osijek i ove su godine nastavili prošlogodišnju suradnju u vidu sufinanciranja projekta od strane Grada. Tijekom prošle godine to je doprinijelo kvaliteti rada Zelenog telefona, budući su dodijeljena sredstva utrošena kroz nadogradnju i održavanje aplikacije za unos i statističko vođenje prijava u okviru Zelenog telefona pod nazivom Effectiva, održavanje i nadogradnju mrežne stranice udruge i samim time utjecati na vidljivost projekta na mrežnim stranicama, kao i troškove telefona putem kojega zaprimamo najveći broj prijava, interneta, uredski materijal te režijske troškove za vrijeme trajanja projekta.

  • Koliko je osoba sudjelovalo u projektu? Gdje se on provodio?

Jedna osoba zadužena je za vođenje projekta Zeleni telefon, dok u zaprimanju prijava, koordinaciji i komunikaciji prema građanima i nadležnim institucijama za rješavanje problema u okolišu volonterski sudjeluju i ostali zaposlenici Udruge Zeleni Osijek. Kroz suradnju sa Zelenom pravnom klinikom pri Pravnom fakultetu sveučilišta u Osijeku, u projekt je indirektno uključeno i 30 studenata te voditelji klinike.

ULOGA Njihova je uloga besplatno pravno savjetovanje, predlaganje nadležnih tijela kod specifičnih slučajeva te podizanje razine vlastitog znanja budući da se susreću s konkretnim problemskim slučajevima prijavljenim od strane građana.

Projekt se provodi na administrativnom području Grada Osijeka.

  • Je li na provedbu projekta utjecala pandemija koronavirusom? Na koji način?

Pandemija Covida 19 u 2020. godini nije izravno utjecala na rad Zelenog telefona, budući da prijave najvećim dijelom zaprimamo telefonski, putem e-maila te Facebook stranice naše udruge ili Mreže Zelenih telefona. Nažalost, problemi u okolišu ne poznaju mjesto niti vrijeme, kao i neodgovorno ponašanje pojedinaca koje se nije promijenilo pojavom pandemije. Pandemija nas nije spriječila da u protekloj godini zaprimimo velik broj prijava građana (u kategorijama otpad, zelenilo, životinje, tlo, vode, šume buka, promet i zrak), od kojih je više od 70% u kratkom roku i kvalitetno riješeno. Naša je uloga bila posredovanje, savjetovanje, informiranje te izravno sudjelovanje. U prvoj polovici ove godine dosegli smo prošlogodišnje rezultate u istom periodu.

MISIJA Međutim, naša je misija utjecati na otvorenost građana, otklanjanje straha prilikom prijava te uključivanje još većeg broja ciljanih skupina i sustavno povećanje broja riješenih slučajeva na godišnjoj razini.

  • Koliko članova broji Zeleni Osijek? Provodite li još neke projekte?

Udruga Zeleni Osijek trenutno ima 103 člana, od čega 11 zaposlenika. Osim Zelenog telefona, već dugo provodimo te smo proveli velik broj projekata, s naglaskom na međunarodne projekte financirane iz EU fondova kroz tri programa djelovanja: Zaštita prirode i održivo korištenje prirodnih resursa, Edukacija te Transport, energetika i otpad. Tematska područja uz koja su vezani naši projekti su Educiranje i podizanje svijesti građana, posebice najmlađih dobnih skupina o prirodnim i kulturnim vrijednostima našeg područja, održivom upravljanju prirodnim resursima, održivom upravljanju otpadom i klimi; Očuvanje i zaštita bioraznolikosti kao i istraživački i znanstveni doprinos u praćenju flore i faune s naglaskom na zaštićene i ugrožene vrste te revitalizaciji degradiranih staništa; Sudjelovanje u procesu istraživanja i izrade smjernica za efikasnije upravljanje otpadom, vodama i obnovljivim izvorima energije; Suočavanje s klimatskim promjenama i ublažavanje njihovih posljedica, Trasiranje biciklističkih ruta i poticanje cikloturizma. Uz navedeno, sudjelujemo i u javnim kampanjama, obilježavanju ekološki značajnih datuma, kao i akcijama čišćenja zelenih površina u našem gradu.

  • Kako ste zadovoljni suradnjom s Gradom Osijekom? Pomaže li Grad rad vaše udruge na još neki način?

Grad Osijek drugu godinu u nizu sufinancira projekt Zelenog telefona, međutim naša suradnja s Gradom Osijekom prisutna je kroz dugi niz godina, i kroz druge aktivnosti  i rad Zelenog telefona. Drago nam je što, bez obzira što smo neprofitna organizacija, s donositeljima odluka u našem gradu imamo uspostavljenu suradnju te dobar odnos. Ta je sinergija ključna, kao i suradnja s ostalim neprofitnim i drugim organizacijama, kako bismo ostvarili zajednički doprinos u razvoju našega grada, temeljenog na principima i komponentama održivog razvoja.

  • Grad Osijek je i u ovoj godini dobio najvišu ocjenu za transparentnost svog proračuna. Koliko je ona, po vašem mišljenju, važna?

Transparentnost, ne samo proračuna, već i u svakom drugom smislu je ključna jer izravno utječe na povjerenje građana u organizacije i institucije. Ona bi se kao takva trebala podrazumijevati. Ciljevi koje nastojimo postići, i kroz rad Zelenog telefona, upravo je veći udio uključenih, aktivnih i informiranijih građana koji sami žele biti dio promjena i sudjelovati u rješavanju problema u prirodi i okolišu. Njihova aktivnost i uključenost u velikoj je mjeri povezana s povjerenjem u lokalnu vlast i institucije.

REFERIRA SE NA:

Proračun 2020. RASHODI

Komentiraj

Popunite niže tražene podatke ili kliknite na neku od ikona za prijavu:

WordPress.com Logo

Ovaj komentar pišete koristeći vaš WordPress.com račun. Odjava /  Izmijeni )

Twitter picture

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Twitter račun. Odjava /  Izmijeni )

Facebook slika

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Facebook račun. Odjava /  Izmijeni )

Spajanje na %s